Harmonogram svozu odpadů

PB240021.JPG

Od 1.1.2024 dojde ke změně četnosti svozu směsného komunálního odpadu na 1x za 14 dní od rodinných domů. Důvodem je zvýšení podpory třídění odpadů a dodržení zákonných cílů. Občané mají možnost zdarma si vyzvednout nádobu na třídění plastu a papíru k rodinnému domu. 

Ověřte si den svozu ve vaší ulici od 1.1.2024:

Harmonogram svozu směsného odpadu od roku 2024 dle ulic.pdf (svoz probíhá od 6 hodin od rána)

Harmonogram mobilních svozu odpadů a nádob na třídění odpadů v roce 2024

 

Svoz nádob na SKO je zajištěn pravidelně 1x za 14 dní od rodinných domů a 1x týdně od bytových domů a z centra města. Pokud i po vytřídění je nutné pořídit další nádobu na zbytkový odpad, může majitel nemovitosti zakoupit na vlastní náklady další popelnici, která bude také svezena. Popelnice na směsný odpad lze zakoupit kdekoliv v železářství, hobby marketu či na internetu. Objem není omezen a barva popelnice je doporučena černá nebo zelená.

Město Kutná Hora ke změně četnosti svozu směsného komunálního odpadu přistoupilo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, který všem ukládá – předcházet vzniku odpadů a odděleně soustřeďovat papír, plast, sklo, kovy, rostlinné odpady, jedlé oleje a textil. Pokud se vše vytřídí, zůstane zbytkový směsný odpad, kterého by podle ministerstva mělo být cca 60 l na osobu za měsíc. Tzn. že 4-členná rodina vyprodukuje za 14 dní cca 120 litrů a tj. malá popelnice. Zároveň zákon obcím v § 59 nařizuje, aby odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily v roce 2025 alespoň 60 % (nyní cca 40 %). Pokud město těchto cílů nedosáhne bude dle § 122 pokutováno až do výše 200 000 Kč. Zároveň jsou navyšovány zákonné poplatky za ukládání odpadů na skládku až do výše 1 850 Kč za 1 tunu v roce 2030 (1 250 Kč v roce 2024).

V případě dotazů volejte MÚ Kutná Hora, tel. 702 132 023, Ing. Kateřina Hladíková.

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Harmonogram svozu odpadů

Nahoru