Důležité informace z krizového jednání vedení města

ukraine-g0f745010f_1280.png

Vzhledem k tomu, že se množí aktivity občanů Kutnohorska, kteří mají v úmyslu zajistit převoz ukrajinských občanů od hranic Ukrajiny do Kutné Hory, důrazně upozorňujeme občany, že v tomto případě je nutné postupovat podle pokynů na stránkách  Ministerstva vnitra ČR . 

Z krizového jednání vedení města Kutné Hory dne 25. 2. 2022

Vzhledem k tomu, že se množí aktivity občanů Kutnohorska, kteří mají v úmyslu zajistit převoz ukrajinských občanů od hranic Ukrajiny do Kutné Hory, důrazně upozorňujeme občany, že v tomto případě je nutné postupovat podle pokynů na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Pokud chcete poskytnout cílenou pomoc svým blízkým, rodinným příslušníkům či konkrétním osobám, tak i v tomto případě, je nutné postupovat dle Ministerstva vnitra ČR. Ubytování a případné přijetí uprchlíků je nutné koordinovat skrze Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Dle informací z webu Ministerstva vnitra ČR ze dne 25. 2. 2022 „Ministerstvo vnitra (MV) na základě úkolu od vlády připravilo Program pomoci občanům Ukrajiny prchajícím před válkou. Jde o oranžový, druhý ze čtyř stupňů Plánu připravenosti na migrační vlnu, který MV aktivuje v případě, kdy nebudou stačit standardní kapacity Správy uprchlických zařízení MV. „V tuto chvíli nečelíme větší vlně příchodů, ale musíme být připraveni pomoci, pokud to bude potřeba. Jestliže k nám větší množství občanů Ukrajiny přijde, budeme schopni jim poskytnout základní pomoc jako ubytování, stravu nebo sociální a materiální asistenci,“ vysvětlil ministr vnitra Vít Rakušan. Šlo by o prvotní pomoc v nouzi a Ukrajinci by získali taková víza, která by jim umožnila okamžitě nastoupit do práce a opatřit si vlastní prostředky". Kompletní zprávu naleznete na https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368930&docType=ART

Příjem uprchlíků je tedy plně v kompetenci Ministerstva vnitra ČR a proto se obracejte na https://www.mvcr.cz/ministerstvo-vnitra-ceske-republiky.aspx .

 Dle informací získaných na Infolince +420 974 801 802 se touto problematikou intenzivně zabývá Ministerstvo vnitra ČR a informace budou průběžně aktualizovány.

 Důležité weby, infolinky, odkazy:

 -          Důležité informace pro občany Ukrajiny v češtině i ukrajinštině najdete na webu MV https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx.

 -          Infolinka +420 974 801 802, kde se dozvíte praktické pobytové informace. V této souvislosti je k dispozici i e-mailová adresa ukrajina@mvcr_cz.

 -          Konkrétní nabídky, ideálně na ubytování hromadného typu se stravováním, můžete posílat na e-mail Správy uprchlických zařízení MV ubytovaniukrajina@suz_cz.

 -          Nevěřte dezinformacím, sledujte twitter Centra proti terorismu a hybridním hrozbám https://twitter.com/CTHH_MV.

 

Občané Ukrajiny se do 3 dnů po příjezdu do ČR musí registrovat na cizinecké policii dle našich zákonů.

Je v zájmu celého Města Kutná Hora Ukrajině pomoci co nejrychleji, ale naše pomoc musí být koordinovaná na celostátní úrovni.

 

Ing. Josef Viktora                               Mgr. Silvia Doušová                           Mgr. Vít Šnajdr

starosta                                              místostarostka                                   místostarosta

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Důležité informace z krizového jednání vedení města

Nahoru