Dary na krizový stav

Občané a firmy, kteří by chtěli přispět na účet města jakoukoli finanční částkou, mohou tak učinit na účet města číslo účtu je 8248-444212389/0800
IBAN: CZ2508000082480444212389; BIC: GIBACZPX; var. symbol: 52132321

 Dary budou využity městem na zajištění ochranných pomůcek a opatření k boji proti šíření nákazy.

 Vzhledem k deklarovanému účelu využití těchto darů, mají dárci možnost si i odečíst hodnotu bezúplatného plnění – daru od základu daně, a to ve smyslu a za podmínek vymezených v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Potvrzení za váš dar vystavíme po odeslání vyplněného formuláře: 
Žádost_o_potvrzení_daru     na email uvedený ve formuláři.

pro platbu můžete využít QR kód ( po načtení QR kódu ručně doplňte částku )

QRkod_DAR.png

Město bude zde na tomto místě průběžně informovat o výši darů, ale i výdajích z těchto darů uhrazených.

pdf.pngprijmy_vydaje_18_05_2020.pdf, soubor typu pdf, (91,39 kB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Dary na krizový stav

Nahoru