Ceník za využití společenských prostor Vlašského dvora

1. Preghaus                                                                    poplatek      1.000,- Kč/1 hod.
2. Rytířský sál                                                                 poplatek      1.500,- Kč/1 hod.
3. Královská audienční síně                                           poplatek      3.000,- Kč/1 hod.
4. Královská audienční síň (pro školy, max 3 hod.)       poplatek      1.000,- Kč

K poplatku bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Žádost musí být podána písemně na adresu: Město Kutná Hora, odbor správy majetku; Havlíčkovo náměstí 552/1; 284 01  Kutná Hora.

Žádost musí obsahovat jasný popis akce, která má být v pronajatých prostorách realizována, údaje o žadateli, termín konání akce včetně uvedení přesného času.

Preghaus Preghaus

Rytirsky sal 1. Rytirsky sal

Rytirsky sal 2 Rytirsky sal

Audienční síň Audienční síň

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Oznámení » Ceník za využití společenských prostor Vlašského dvora

Nahoru