Ceník kopírovaných dokumentů

1.kopii, fotokopii nebo výpis z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů,z knih, ze záznamů, z evidencí,z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu - postupuje se podle Zákona 634/2004 Sb.o správních poplatcích, Položka 3) a účtuje se pod VS 31031    
Kč 50 za každou i započatou stránku    
Kč 40 na přinesené disketě    
Kč 80 na přineseném CD nebo ZIP    
Kč 15 za každou i započatou stránku 

2.kopii ostatních soukromých věcí – postupuje se podle usnesení Rady města č. 156/07:    
1 strana A4 - 3,-- Kč    
1 strana A3 - 4,-- Kč    
1 list (2 strany) A4 - 4,-- Kč    
1 list (2 strany) A3 - 6,-- Kč

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Oznámení » Ceník kopírovaných dokumentů

Nahoru