VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2022 - UZAVŘENO

Veřejně prospěšné projekty v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání.

PROGRAM MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2022

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2022

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2022

Čestné prohlášení - fyzické osoby

Čestné prohlášení - právnické osoby

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob

Potvrzení informačního centra (pokud to akce vyžaduje)

Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. jmenovací listina, zápis ze schůze
o zvolení, výpis z rejstříku aj.)

Originál plné moci k zastupování žadatele (pouze v případě osoby oprávněné jednat
za organizaci odlišné od statutárního orgánu je nutné doložit plnou moc)

Kopie zřizovací listiny žadatele, která dokládá vznik organizace nebo oprávnění žadatele
k činnosti.

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2021

 

Malé projekty vzdělávání a volný čas 2022 - vzor žádosti

Malé projekty vzdělávání a volný čas - vzor zásad hodnocení

Malé projekty - vzdělávání a volný čas 2022 - vzor veřejnoprávní smlouvy

______________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS pro rok 2022

Formulář závěrečné zprávy včetně příloh uvedených ve veřejnoprávní smlouvě zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.vzdel@mu_kutnahora_cz

______________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.VZDEL@MU_KUTNAHORA_CZ

Home » Městský úřad » Dotační programy » Vzdělávání a volný čas » VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2022 - UZAVŘENO

Nahoru