SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II. TC ORP KUTNÁ HORA

logo_irop_605_100.jpg

Název projektu/akce: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Kutná Hora
Celkové výdaje projektu/akce: 6 049 957,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 01/2018-09/2018
Zdroje financování/poskytovatel dotace: EFRR a SR
Název grantu/programu: IROP, Výzva č.28
Číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005060

Projekt Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora je součástí rozvoje a modernizace efektivní veřejné správy a projektu regionálních center (eGON center). Cílem projektu je zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Předkládaný projektový záměr řeší vybudování provozního informačního systému, který bude složen z komponenty pro (A) řízení dotací, grantů a individuálních žádostí, dále z komponenty pro (B) standardizaci interní komunikace v rámci MěÚ Kutná Hora (sdílené kalendáře, úkoly, elektronická pošta, úložiště dokumentů atd.) a ze sjednocující komponenty (C) Identity Management. Řešení je doplněno o (D) infrastrukturní část, která zajistí zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a vnitřní infrastruktury Města Kutná Hora. Předkládaný projektový záměr je koncipován tak, že jeho části tvoří logický, smysluplný a funkční celek.

Město Kutná Hora v minulosti realizovalo projekty z výzev Integrovaného operačního programu (IOP):

Projekt za více jak šest milionu korun je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného regionálního operačního programu (85%), státního rozpočtu (5%) a obecního rozpočtu. Město Kutná Hora se na celkové ceně projektu podílí deseti procenty. Doba udržitelnosti projektu je stanovena na pět let.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Projekty podporované EU » SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II. TC ORP KUTNÁ HORA

Nahoru