TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA V ORP KUTNÁ HORA

Název projektu/akce: Technologické centrum a elektronická spisová služba v ORP Kutná Hora
Číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06788
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Kutná Hora
Celkové výdaje projektu/akce: 4 797 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 07/2012-10/2012
Zdroje financování/poskytovatel dotace: EU
Název grantu/programu: IOP, Výzva č.06

 

Cílem projektu vybudování Technologického centra je modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních technologií, zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy a snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

Technologické centrum tvoří sada datových úložišť (serverů), na kterých poběží, kromě jiného, aplikace elektronická spisová služba. Tato aplikace zjednoduší a zpřehlední práci úřadů obcí správního obvodu rozšířené působnosti Městského úřadu Kutná Hora. Jejich veškerá komunikace bude evidována a archivována v elektronické spisové službě. To je však pouze jedna z výhod budovaného technologického centra.
 
„Do budoucna bychom mohli například nabídnout příspěvkovým organizacím Městského úřadu Kutná Hora zdarma prostor k webové prezentaci. Pro Kutnohořany potom znamená provozované Technologické centrum v praktické rovině například zjednodušení vyřizování úředních záležitostí. Již nyní se mohou přes internetový portál zaregistrovat například na registru řidičů, registru vozidel či k jednání o občanských průkazech a cestovních dokladech. Vyhnou se tak případným frontám a nepříjemnému čekání,“ zmínil pozitiva projektu vedoucí oddělení informatiky Ladislav Čermák.

Projekt za více jak tři a půl milionu korun je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného operačního programu a obecního rozpočtu. Město Kutná Hora se na celkové ceně projektu podílí patnácti procenty. Doba udržitelnosti projektu je stanovena na pět let.

logo_ROP.jpg

Home » Městský úřad » Městský úřad » Projekty podporované EU » TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA V ORP KUTNÁ HORA

Nahoru