KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC ORP KUTNÁ HORA

Název projektu/akce: Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Kutná Hora
Celkové výdaje projektu/akce: 5 757 580,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 02/2015-05/2015
Zdroje financování/poskytovatel dotace: EU
Název grantu/programu: IOP, Výzva č.22
Číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09436

 

Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora je součástí rozvoje a modernizace efektivní veřejné správy a projektu regionálních center (eGON center). Cílem projektu na obecné úrovni je zefektivnit podporu výkonu agend veřejné správy a zajistit bezpečnost ICT.

Projekt navazuje na vytvořené technologické centrum (Technologické centrum a elektronická spisová služba v ORP Kutná Hora,CZ.1.06/2.1.00/06.06788), vychází z jeho designu, v maximální možné míře využívá jeho služeb a prostředků a rozšiřuje jej o diskové pole a záložní server pro nově elektronizované agendy. Zároveň projekt navazuje na poskytované služby Středočeského kraje v oblasti krajské digitální spisovny (Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji, CZ.1.06/2.1.00/08.07144).

Projekt za více jak pět a půl milionu korun je realizován za finanční spoluúčasti  Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného operačního programu a obecního rozpočtu. Město Kutná Hora se na celkové ceně projektu podílí patnácti procenty. Doba udržitelnosti projektu je stanovena na pět let.

Konkrétní a měřitelné cíle projektu představuje implementace nástrojů podporujících:

  • elektronizaci agend veřejné správy v oblasti městské policie, digitalizace dokumentů a vazeb na základní registry a krajskou digitální spisovnu,
  • bezpečnost provozované infrastruktury prostřednictvím UPS, záložního serveru, rozšíření diskového pole, rádiové konektivity k datovým zdrojům ve vnitřní síti.

logo_ROP.jpg

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Projekty podporované EU » KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC ORP KUTNÁ HORA

Nahoru