Dotace 2022

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA SOCIÁLNÍ ÚČELY PRO ROK 2022

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA SOCIÁLNÍ ÚČELY PRO ROK 2022.pdf

Přílohy žádosti o dotaci na registrované sociální služby:

Dotace RSS 2022.xlsx

Přílohy žádosti o dotaci na dlouhodobé aktivity sociálního charakteru:

Dotace DAK 2022.xlsx

Vypořádání přidělených dotací:

Registrované sociální služby

Závěrečné vypořádání – Registrovaná sociální služba 2022.docx

01 RSS Vyúčtování celkové náklady 2022.xlsx

02 RSS Vyúčtování Přehled zaměstnanců 2022.xlsx

03 RSS Vyúčtování Výnosové položky 2022.xlsx

Dlouhodobé aktivity sociálního charakteru:

Závěrečné vypořádání – Aktivity sociálního charakteru 2022.docx

01 ASCH Vyúčtování celkové náklady 2022.xlsx

02 ASCH Vyúčtování Přehled zaměstnanců 2022.xlsx

03 ASCH Vyúčtování Výnosové položky 2022.xlsx

______________________________________________________________________________________

PROGRAM PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA PODPORU MALÝCH A VELKÝCH PROJEKTŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2022

PROGRAM PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA PODPORU MALÝCH A VELKÝCH PROJEKTŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI.pdf

Přílohy žádosti o dotaci na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti:

Dotace Malé_Velké 2022.xlsx

Vypořádání přidělených dotací:

Vyporadani MALE _VELKE 2022.docx

Vyporadani DOTACE MALE_VELKE 2022.xlsx

______________________________________________________________________________________

Adresa pro registraci žadatelů a podávání žádostí o dotace v prostředí aplikace Grantys: https://dotace.kutnahora.cz/register 

Výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí žádostí o dotace. Žadatel je po vyplnění připojuje k vlastní žádosti o dotaci v aplikaci Grantys. 

Pro komunikaci s adminstátorem dotačních programů na sociální účely použijte email: grantys.soc@mu_kutnahora_cz

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sociální oblast » Dotace 2022

Nahoru