Dotace 2021

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA SOCIÁLNÍ ÚČELY PRO ROK 2021

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA SOCIÁLNÍ ÚČELY PRO ROK 2021.pdf

Přílohy žádosti o dotaci na registrované sociální služby:

0101 Dotace RSS 2021_přehled zaměstanců_tabulka.xlsx
0102 Dotace RSS Rozpočet 2021_nákladové položky.xlsx

0103 Dotace RSS 2021_tabulka zdroje financování.xlsx

Vypořádání dotace na registrované sociální služby:

Příjemce dotace v aplikaci Grantys vloží závěrečné vypořádání včetně příloh k příslušné projektové žádosti a to prostřednictvím záložky „Soubory“ a to v termínu do 15.2.2022 do 23:59 hodin.

Závěrečné vypořádání – Registrovaná sociální služba 2021.docx

01 RSS Vyúčtování celkové náklady 2021.xlsx
02 RSS Vyúčtování Přehled zaměstnanců 2021.xlsx
03 RSS Vyúčtování Výnosové položky 2021.xlsx

___________________________________________________________

Přílohy žádosti o dotaci na dlouhodobé aktivity sociálního charakteru:

0201 Dotace DAK 2021_přehled zaměstanců_tabulka.xlsx
0202 Dotace Rozpočet DAK 2021_nákladové položky.xlsx
0203 Dotace DAK 2021_tabulka zdroje financování.xlsx

Vypořádání dotace na dlouhodobé aktivity sociálního charakteru:

Příjemce dotace v aplikaci Grantys vloží závěrečné vypořádání včetně příloh k příslušné projektové žádosti a to prostřednictvím záložky „Soubory“ a to v termínu do 15.2.2022 do 23:59 hodin.

Závěrečné vypořádání – Aktivity sociálního charakteru 2021.docx

01 ASCH Vyúčtování celkové náklady 2021.xlsx
02 ASCH Vyúčtování Přehled zaměstnanců 2021.xlsx
03 ASCH Vyúčtování Výnosové položky 2021.xlsx

______________________________________________________________________________________

PROGRAM PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA PODPORU MALÝCH A VELKÝCH PROJEKTŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2021

PROGRAM PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA PODPORU MALÝCH A VELKÝCH PROJEKTŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2021.pdf

Přílohy žádosti o dotaci na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti:

0301 Dotace Malé_Velké 2021_přehled zaměstnanců_tabulka.xlsx
0302 Dotace Malé_Velké 2021_celkový rozpočet_tabulka.xlsx
0303 Dotace Malé_Velké 2021_zdroje financování_tabulka.xlsx

Formuláře pro vypořádání dotace:

vyporadani MAL  _VELKE 2021.docx

Vyporadani DOTACE MALE _VELKE 2021.xlsx

______________________________________________________________________________________

Adresa pro registraci žadatelů a podávání žádostí o dotace v prostředí aplikace Grantys: https://dotace.kutnahora.cz/register 
Výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí žádostí o dotace. Žadatel je po vyplnění připojuje k vlastní žádosti o dotaci v aplikaci Grantys. 
Pro komunikaci s adminstátorem dotačních programů na sociální účely použijte email: grantys.soc@mu_kutnahora_cz
 
Home » Městský úřad » Dotační programy » Sociální oblast » Dotace 2021

Nahoru