Dotace 2020

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA SOCIÁLNÍ ÚČELY PRO ROK 2020

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA SOCIÁLNÍ ÚČELY PRO ROK 2020.pdf

Přílohy žádosti o dotaci na registrované sociální služby:

0101 Dotace RSS 2020_přehled zaměstanců_tabulka.xlsx
0102 Dotace RSS Rozpočet 2020_nákladové položky.xlsx
0103 Dotace RSS 2020_tabulka zdroje financování.xlsx

Závěrečné vypořádání dotace na registrované sociální služby:

Závěrečné vypořádání – Registrovaná sociální služba 2020.docx

01 RSS Vyúčtování celkové náklady 2020.xlsx
02 RSS Vyúčtování Přehled zaměstnanců 2020.xlsx
03 RSS Vyúčtování Výnosové položky 2020.xlsx

Přílohy žádosti o dotaci na dlouhodobé aktivity sociálního charakteru:
0201 Dotace ASCH 2020_přehled zaměstanců_tabulka.xlsx
0202 Dotace Rozpočet ASCH 2020_nákladové položky.xlsx
0203 Dotace ASCH 2020_tabulka zdroje financování.xlsx
Závěrečné vypořádání dotace na dlouhodobé aktivity sociálního charakteru:

Závěrečné vypořádání – Aktivity sociálního charakteru 2020.docx

01 ASCH Vyúčtování celkové náklady 2020.xlsx
02 ASCH Vyúčtování Přehled zaměstnanců 2020.xlsx
03 ASCH Vyúčtování Výnosové položky 2020.xlsx

_______________________________________________________________________________________

PROGRAM PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA PODPORU MALÝCH A VELKÝCH PROJEKTŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2020

PROGRAM PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA PODPORU MALÝCH A VELKÝCH PROJEKTŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2020.pdf

Přílohy žádosti o dotaci na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti:

0301 Dotace Malé_Velké 2020_přehled zaměstnanců_tabulka.xlsx
0302 Dotace Malé_Velké 2020_celkový rozpočet_tabulka.xlsx

0303 Dotace Malé_Velké 2020_zdroje financování_tabulka.xlsx

Formuláře pro vypořádání dotace:

vyporadani MAL _ VELKE 2020.docx

prilohy - vyporadani MALE _ VELKE 2020.xlsx

_______________________________________________________________________________________

Adresa pro registraci žadatelů a podávání žádostí o dotace v prostředí aplikace Grantys: https://dotace.kutnahora.cz/register 
Výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí žádostí o dotace. Žadatel je po vyplnění připojuje k vlastní žádosti o dotaci v aplikaci Grantys. 
Pro komunikaci s adminstátorem dotačních programů na sociální účely použijte email: grantys.soc@mu_kutnahora_cz
 
Home » Městský úřad » Dotační programy » Sociální oblast » Dotace 2020

Nahoru