8. srpna 2017

Výsledky hlasování

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 08.08.2017Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - pozměnující návrh Dr. Havlovice - vypuštění bodu 1/1
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 11
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  


   Proti:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský Ing. Jozef Králik
Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová PhDr. Běla Hejná  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Ladislav ŠorčíkČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 3
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý    


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Mgr. Jakub Obraz  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 6/50
Žádost o dotaci - „Sportovní hala Klimeška“ - USNESENÍ č. 154/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc.    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/01
Změny v městské autobusové dopravě - USNESENÍ č. 155/17 - návrh pana Hlavatého - hlasování o každém bodu zvlášť
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 5
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík      


   Proti:

 Tomáš Gryč PhDr. Běla Hejná Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Monika Válková
 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/01
Změny v městské autobusové dopravě - USNESENÍ č. 155/17 - pozměňující návrh Ing. Ďoubala
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý RNDr. Ivo Šanc, CSc.    
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2017 » 8. srpna 2017

Nahoru