Výbory ZM

Výbory Zastupitelstva města Kutná Hora
pro volební období 2022 - 2026

FINANČNÍ VÝBOR              zápisy
předseda:
 Martin Suchánek, MBA
členové:
   Ing. Ivona Bartošová, RNDr. Ivo Šanc, CSc., JUDr. Lubomír Talanda, Ing. Milan Nedvěd,
                  Petr Materna, Richard Nocar, Ing. Tomáš Pilc, Ing. Zdeněk Jirásek

KONTROLNÍ VÝBOR         zápisy
předseda: Mgr. Bc. Silvia Doušová,
členové:
    Ing Jana Kuklová, Ing. Mgr. Pavel Bezouška, Ludmila Jahodová, Mgr. Jiří Nedvěd, Jana Buřičová,
                  Ing. Lukáš Jelínek, Ing. Jiří Řípa, Bc. Jiří Šobr, Bc. Tomáš Fišera, Bc. Miroslava Hebrová

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výbory ZM

Nahoru