7. listopadu 2017

Výsledky hlasování

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 07.11.2017
 
Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: III.
Schválení programu - (doplnění bodů č. 1/01A, 1/07, 3/13)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: V.
Volba místostarosty a člena rady města - volba volební komise
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: V.
Návrh změny počtu místostarostů - USNESENÍ č. 197/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 2
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková    


   Proti:

PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík    


   Zdrželo se:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/02
Zápisy osadních výborů ZM - USNESENÍ č. 199/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

PhDr.Mgr. Monika Válková      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/03
Volba přísedících okresního soudu - USNESENÍ č. 200/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic      


   Nehlasovalo:

PhDr.Mgr. Monika Válková      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/05
Jmenování a odvolání člena řídícího výboru projektu revitalizace VD - USNESENÍ č. 201/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/06
Návrh p. Fedoroviče ­ svolání Valné hromady VHS - hlasování o odložení materiálu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 5
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Josef Kraus
 Milan Krčík  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý    


   Proti:

 Karel Koubský ml. Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková      


   Zdrželo se:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/06
Návrh p. Fedoroviče ­ svolání Valné hromady VHS - protinávrh o doplnění materiálu - USNESENÍ č. 202/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/07
Návrh Dr. Šance - Předání funkce jednatele Průvodcovské služby Kutná Hora - USNESENÍ č. 203/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík PhDr. Iva Pospíšilová  Václav VeselýČíslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/01
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.9.2017 - USNESENÍ č. 204/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik Mgr. Jakub Obraz Mgr. Dana Vepřková  


   Nehlasovalo:

 Jan Balham  Martin Morávek    Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2/02
Změna OZV č. 8/2015, o poplatku za provoz systému KO - USNESENÍ č. 205/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2/03
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora - USNESENÍ č. 206/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana VepřkováČíslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2/04
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 207/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/01
Prodej částí pozemku v k.ú. Kaňk (man. Pekárkovi) - USNESENÍ č. 208/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/02
Prodej části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (man.Holubovi) - USNESENÍ č. 209/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/03
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Pavlišová) - USNESENÍ č. 210/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Proti:

 Karel Koubský st.      


   Zdrželo se:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/04
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Kavalír) - USNESENÍ č. 211/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/05
Prodej části pozemků v k.ú. Kutná Hora (pí Chlubnová, pí Růžičková) - USNESENÍ č. 212/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/06
Prodej části pozemku v k.ú. Černíny (man. Tichých) - USNESENÍ č. 213/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz    Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/07
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Hoblovi) - protinávrh p. Koubského - USNESENÍ č. 214/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 3
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková    


   Proti:

 Jan Balham Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý  


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/08
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kaňk (ČR-ÚZSVM) - USNESENÍ č. 215/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/09
Odkup pozemků ­ komunikace ul. Potoční v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 216/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/10
Prohlášení o uznání vlast. práva k trafostanici (ČEZ Distribuce) - USNESENÍ č. 217/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/11
Prohlášení o uznání vlast. práva k podílu na pozemku (ČR-SPÚ) - USNESENÍ č. 218/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/12
Uzavření dohody o splácení dluhu (man. Dudlovi) - USNESENÍ č. 219/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/13
Odkup části pozemku v k.ú. Sedlec (spol. České dráhy, a.s.) - USNESENÍ č. 220/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 44 - USNESENÍ č. 221/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík    Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 47 - USNESENÍ č. 222/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 45-46 - navýšení rozpočtu GFJ a MK - USNESENÍ č. 223/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/04
Inf. zpráva o aktuálním stavu projektu „Vybudování infrastruktury ZŠ“ - USNESENÍ č. 224/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/05
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 40 - USNESENÍ č. 225/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/06
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 51 - USNESENÍ č. 226/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/50
Koncepční zpráva o řešení dopravní situace v klidu na sídlištích - USNESENÍ č. 227/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6/51
Návrh harmonogramu svozu odpadů na r. 2018 - USNESENÍ č. 228/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Mgr. Dana Vepřková      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6/52
Standardy veřejného osvětlení - USNESENÍ č. 229/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml. Ing. Ladislav Šorčík    


   Nehlasovalo:

Mgr. Dana Vepřková      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6/53
Návrh rámcové smlouvy a ceníku služeb spol. Technické služby - USNESENÍ č. 230/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      


   Nehlasovalo:

Mgr. Dana Vepřková      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 15/01
Navýšení členského příspěvku pro DSO Česká inspirace
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič Ing. Jozef Králik Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. PhDr.Mgr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Proti:

 Karel Koubský ml. Mgr. Dana Vepřková    


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
 Karel Koubský st.  Josef Kraus Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
Ing. Ladislav Šorčík  Václav Veselý    
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2017 » 7. listopadu 2017

Nahoru