7. června 2016

Výsledky hlasování

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 07.06.2016


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - POZMĚNĚNÝ
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 2
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský st.  


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský ml. Mgr. Jakub Obraz    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 10/01
Záměr města na zajištění dopravní obslužnosti MAD - USNESENÍ Č. 110/16 doplnění Dr. Šance
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský st.
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Josef Kraus Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka
Ing. Ladislav Šorčík      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/01
Doplnění přílohy č. 1 OZV č. 4/2014 - USNESENÍ Č. 111/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Proti:

Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/02
Uzavření partnerské smlouvy s městem Jajce - USNESENÍ Č. 112/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Karel Koubský ml. Mgr. Jakub Obraz    


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský st.  Josef Kraus
 Martin Morávek MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková      


   Nehlasovalo:

PhDr. Běla Hejná      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 4/01
Vybudování infrastruktury ZŠ pro výuku klíčových kompetencí (IROP) - USNESENÍ Č. 112/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. RNDr. Ivo Šanc, CSc.    Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 6/01
Zařazení nových položek do zásobníku investičních akcí - USNESENÍ Č. 113/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 7/01
Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace (sociální služby) - USNESENÍ Č. 114/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 15/01
Závěrečný účet a zpráva DSO Česká inspirace za rok 2015 - USNESENÍ Č. 115/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
 Karel Koubský ml.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Karel Koubský st.    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 15/02
Závěrečný účet a zpráva DSO sdružení UNESCO za rok 2015 - USNESENÍ Č. 116/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
 Karel Koubský ml.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Karel Koubský st.    
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2016 » 7. června 2016

Nahoru