6. června 2017

Výsledky hlasování

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 06.06.2017
 
Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění programu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu - po doplnění
  
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/01
Zřízení Osadního výboru Neškaredice - USNESENÍ č. 114/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Změny Osadního výboru Malín - USNESENÍ č. 115/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/04
Právní rozbor - sportovní hala Klimeška - protinávrh o stažení materiálu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 7
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 3
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský ml. Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková    


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý  Josef Kraus Mgr. Jakub Obraz  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/04
Právní rozbor - sportovní hala Klimeška - USNESENÍ č. 116/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 5
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik Mgr. Ladislava Krčmářová


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský ml. Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/05
Inf. zpráva k VZ „vybudování infrastruktury pro výuku na ZŠ“ - USNESENÍ č. 117/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková    


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský st. Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2/01
Přijetí investičního úvěru - USNESENÍ č. 118/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský st.
 Milan Krčík Ing. Ladislav Šorčík    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/02
Rozpočtové opatření EKO č. 13 - USNESENÍ č. 119/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/03
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 120/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Mgr. Jakub Obraz      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 6/50
Projekt „Analýza rizik znečištění z těžebních odpadů ­ Kaňk“ - USNESENÍ č. 121/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč PhDr. Běla Hejná
 Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 8/01
Petice - Zjednosměrnění ul. Puškinská - USNESENÍ č. 122/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 8/02
Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM - USNESENÍ č. 123/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: V.
Komplexní koncepce nakládání s odpady - USNESENÍ č. 124/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková    
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2017 » 6. června 2017

Nahoru