5. listopadu 2019

Výsledky hlasování

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 05.11.2019Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Zápisy osadních výborů body I., II., III. - USNESENÍ č.166/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/01
Zápisy osadních výborů - návrh p. Hlavatého - zařazení bodu IV.
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 9
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková  Václav Veselý    


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická Bc. Štěpán Drtina Ing. Jozef Králik Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Josef TremlČíslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/02
Vyhlášení roku 2020 „Rokem 25. výročí zápisu KH na Listinu UNESCO" - USNESENÍ č. 167/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/04
Návrh na mimořádný termín jednání ZM Kutná Hora - USNESENÍ č. 168/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/05
Návrh na odejmutí čestného občanství města Kutná Hora - USNESENÍ č. 169/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 2
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Proti:

 Lenka Frankovicová  Milan Krčík    


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml      


   Nehlasovalo:

 Václav Veselý      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/06
Prominutí dluhu (TJ Sparta Kutná Hora) - protinávrh p. Jiráska
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík RNDr. Robert Otruba
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/06
Prominutí dluhu (TJ Sparta Kutná Hora) - protinávrh p. Ptáčka - USNESENÍ č. 170/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová  Martin Hlavatý Mgr. Karel Ptáček Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/07
K organizaci 26. ročníku Setkání hornických měst a obcí ČR - protinávrh p. Havlovice - USNESENÍ č. 171/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik Ing. Josef Treml  


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1/08
Vyřešení parkování u hlavního nádraží
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 4
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček
Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1/09
Parkování a zbudování autobusového terminálu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 4
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1/10
Řešení vody z přívalových dešťů
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček
Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 1/11
Řešení rekonstrukce veřejného osvětlení
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 3
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček
Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2/01
Statut Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství - protinávrh pí. Špalkové
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 11
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček
Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Mgr. Bc. Vít ŠnajdrČíslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2/01
Statut Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství - USNESENÍ č. 172/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 4
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Proti:

 Tomáš Gryč Bc. Martin Starý Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Mgr. Karel Ptáček  Kateřina Špalková  


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2/02
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 ­ Sparta Kutná Hora z.s. - USNESENÍ č. 173/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 2/03
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 9. 2019 - USNESENÍ č. 174/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

 Lenka Frankovicová RNDr. Ivo Šanc, CSc.    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 2/04
Zápis z Finančního výboru (dodán dodatečně) - USNESENÍ č. 175/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/01
Prodej pozemků v k.ú. Hetlín (Lesy ČR, Lesní správa Kácov) - USNESENÍ č. 176/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Václav Veselý      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/02
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Dospiva) - USNESENÍ č. 177/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Milan Krčík  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav VeselýČíslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/03
Prodej pozemků v k.ú. Bylany u KH (INTER FINANZPARTNER, SE) - USNESENÍ č. 178/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Treml    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/04
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Kocourkovi) - USNESENÍ č. 179/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Ing. Josef Treml  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/05
Uzavření dohody o splácení dluhu - USNESENÍ č. 180/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 33 - USNESENÍ č. 181/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Mgr. Karel Ptáček RNDr. Ivo Šanc, CSc.    Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 40 SRP 2840 - USNESENÍ č. 182/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Ing. Zdeněk Jirásek RNDr. Ivo Šanc, CSc.    Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/03
Návrh schválení rozpočtového opatření OPPŠK č. 36 a uzavření smlouvy - protinávrh p. Viktory
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 6/01
Rozpočtové opatření INV č. 07 - USNESENÍ č. 183/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

 Milan Krčík Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 6/02
Přijetí dotace na sportovní halu Klimeška III. etapa - doplněno - USNESENÍ č. 184/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6/50
Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města za rok 2018 - USNESENÍ č. 185/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/51
Návrh harmonogramu svozu odpadů na r. 2020 - USNESENÍ č. 186/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/52
Kupní smlouva ­ Kogenerační jednotky BOSCH (Šipší) - protinávrh pí. Špalkové
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 10
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Mgr. Karel Ptáček
Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková  Václav Veselý  


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina Ing. Jiří Kukla MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Josef Treml


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/52
Kupní smlouva ­ Kogenerační jednotky BOSCH (Šipší) - USNESENÍ č. 187/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 7
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Milan Krčík      Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/54
Sml.o budoucí kupní smlouvě - Kogenerační jednotky BOSCH (Hlouška) - protinávrh pí. Špalkové
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 11
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml  Václav Veselý    


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA    Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6/54
Sml.o budoucí kupní smlouvě - Kogenerační jednotky BOSCH (Hlouška) - USNESENÍ č. 188/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 7
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč  Milan Krčík Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Mgr. Karel Ptáček      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 8/01
Zápisy ze zasedání Kontrolního výboru ZM K. Hora - USNESENÍ č. 189/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 15/01
Nové stanovy dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO - USNESENÍ č. 190/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík    


   Nehlasovalo:

Mgr. Karel Ptáček      
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2019 » 5. listopadu 2019

Nahoru