31. ledna 2017

Výsledky hlasování

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 31.01.2017

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu (doplnění bodu č. 1/07, 1/08 a 6/03) -
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Žádost o spolupráci s Městem Kutná Hora (Pokhara v Nepálu) - USNESENÍ č. 1/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Proti:

 Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Tvorba a čerpání sociálního fondu na rok 2017 - USNESENÍ č. 2/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/04
Změna odměn za výkon funkce členům zastupitelstev - protinávrh p.Šorčíka
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 7
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková    


   Proti:

PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Václav Veselý  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/04
Změna odměn za výkon funkce členům zastupitelstev
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 8
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová Mgr. Ladislava Krčmářová  Václav Veselý  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/05
Připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet“ - USNESENÍ č. 3/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 2
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Proti:

 Radim Fedorovič      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc    


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík    Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/06
Pověření starosty zastupováním Města K. Hora na VH - USNESENÍ č. 4/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 3
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Proti:

Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Tomáš Pilc
RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/07
Přijetí dotace na projekt ­ strategické řízení MÚ - USNESENÍ č. 5/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/08
Pověření kontrolního výboru - USNESENÍ č. 6/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.  Milan Krčík    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/01
Rozpočtová opatření přijatá Radou města - USNESENÍ č. 7/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2/02
Rozpočtová opatření EKO č. 3-6 - USNESENÍ č. 8/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský st.
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml. Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2/03
Konečná úprava rozpočtu - USNESENÍ č. 9/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Josef Kraus
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský st. RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2/04
Zápis Finančního výboru ZM - USNESENÍ č. 10/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/01
Směna pozemků v k.ú. KH (ZO Českého zahrádkářského svazu) - USNESENÍ č. 11/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/02
Prodej pozemku v k.ú. KH (p. Geier) - USNESENÍ č. 12/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.    Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/03
Prodej pozemku v k.ú. Sedlec (p. Geier) - USNESENÍ č. 13/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Tomáš Pilc    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/04
Odkup pozemku v k.ú. Hetlín (p. Douda) - USNESENÍ č. 14/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/05
Prodloužení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM - USNESENÍ č. 15/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/01
VPS o poskytování dotací na činnost organizací ­ kultura - USNESENÍ č. 16/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/02
VPS o poskytování dotací na činnost organizací ­ sport - USNESENÍ č. 17/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/03
Příspěvkový program (granty) - sport - USNESENÍ č. 18/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/04
Souhlas ke spoluúčasti na dotaci „Snížení energ. náročnosti budov“ - hlasováno o odložení materiálu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský Bc. Martin Starý    


   Zdrželo se:

PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva PospíšilováČíslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/05
Příspěvkový program (granty) ­ kultura + Calendarium Cuthna - pozměňující návrh Mgr.Vepřkové
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 2
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková    


   Proti:

 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková    Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/05
Příspěvkový program (granty) ­ kultura + Calendarium Cuthna - USNESENÍ č. 19/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  


   Zdrželo se:

Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Václav Veselý      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/06
Příspěvkový program (granty) ­ vzdělávání a volný čas - USNESENÍ č. 20/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Václav Veselý      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/07
VPS o poskytování dotací na činnost organizací ­ vzdělávání - USNESENÍ č. 21/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 6/01
Projekt Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře - zmatečné hlasování
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 6/01
Projekt Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 22/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý    Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6/02
Energetická koncepce města Kutná Hora - USNESENÍ č. 23/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/03
Přestavba ZŚ Komenského na knihovnu - USNESENÍ č. 24/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc  Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 7/01
Financování příspěvku pro Pečovatelskou službu - USNESENÍ č. 25/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 7/02
Stabilní fond pro podporu a rozvoj soc. služeb - aktualizace - USNESENÍ č. 26/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 7/03
Změna členství Stabilního fondu na podporu a rozvoj soc. služeb - USNESENÍ č. 27/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 7/04
VPS o poskytování dotace ­ sociální služby - USNESENÍ č. 28/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 7/05
Změna předmětu darovací sml. - sociální služba Taxík Maxík - USNESENÍ č. 29/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
Ing. Ladislav Šorčík      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 8/01
Zápis o kontrole KV a prodloužení termínu usnesení č. 211/16 - USNESENÍ č. 30/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík    Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 8/02
Prodloužení termínu usnesení č. 210/16 - USNESENÍ č. 31/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 10/01
Sml. na úhradu prokazatelné ztráty z provozu linky Pha-Háje - USNESENÍ č. 32/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík  


   Nehlasovalo:

Mgr. Ladislava Krčmářová      Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: R
Doplnění člena Finančního výboru - USNESENÍ č. 33/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2017 » 31. ledna 2017

Nahoru