31. ledna 2006

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 31.ledna 2006

Usnesení č. 18/06 k prodeji nemovitosti čp. 302 v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem nemovitosti čp. 302 s pozemkem p.č. 1415 o výměře 277 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2006 » 31. ledna 2006

Nahoru