30. listopadu 2005

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 30.listopadu 2005

Usnesení č. 258/05 k pověření zastupováním Města Kutná Hora
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 242/05 ze dne 25.10.2005.

II. p o v ě ř u j e
Ing. Arch. Pavla Železného, člena zastupitelstva města
v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.,
na období od 1.12.2005 do 30.11.2006.

Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 05.12.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2005 » 30. listopadu 2005

Nahoru