30. ledna 2018

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 30.01.2018


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - (doplnění o mat. č. 1/09-10, 8/01)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/08
 Volba
člena Rady města KH - zvolení volební komise
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Ladislav Šorčík      


Číslo hlasování:
Číslo bodu: 1/08
Volba člena Rady města KH - USNESENÍ č. 1/18
Zastupitelé města hlasovali tajnou volbou: 
Pro: 18
Proti: 7
Návrh byl schválen.

   
Číslo hlasování:
Číslo bodu: 1/10
Odvolání člena Rady města KH - USNESENÍ č. 2/18
Zastupitelé města hlasovali tajnou volbou: 
Pro: 20
Zdrželo se: 6
Návrh byl schválen.

   
Číslo hlasování:
Číslo bodu: 1/10
Volba člena Rady města KH - USNESENÍ č. 2/18
Zastupitelé města hlasovali tajnou volbou: 
Pro: 22
Zdrželo se: 3
Návrh byl schválen.

   
Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/01
Rozpočtové opatření KAN č. 1 - USNESENÍ č. 3/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik  Martin Morávek    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/02
Tvorba, čerpání a zásady soc. fondu na rok 2018 - USNESENÍ č. 4/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/03
VPS ­ dotace pro Nadaci „Kutná Hora-památka UNESCO“ - USNESENÍ č. 5/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/04
Zápis osadního výboru - USNESENÍ č. 6/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/05
Odměna za výkon funkce členům ZM - USNESENÍ č. 7/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Milan Krčík Mgr. Jakub Obraz  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/06
Připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“ - USNESENÍ č. 8/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský  Milan Krčík
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová    


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/09
Zrušení částí usnesení ZM - USNESENÍ č. 9/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý  Milan KrčíkČíslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/01
OZV č. 1/2018 o změně vyhlášky č. 8/2015 - USNESENÍ č. 10/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2/02
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 ­ 6 - USNESENÍ č. 11/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2/03
Konečná úprava rozpočtu - USNESENÍ č. 12/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2/04
Zápis Finančního výboru ZM - USNESENÍ č. 13/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 1/10
Odvolání členů RM - protinávrh p. Hadrovského pro nové volby
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 13
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý
 Milan Krčík PhDr. Iva Pospíšilová  Václav Veselý  


   Proti:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
PhDr.Mgr. Monika Válková      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/05
Prodej Tellerova cukrovaru v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 14/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík    Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/01
Prodej části pozemku v k.ú. Malín (p. Mejstřík) - USNESENÍ č. 15/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Milan Krčík Ing. Tomáš Pilc  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/02
Prodej části pozemku v k.ú. Neškaredice (man. Vokálkovi) - USNESENÍ č. 16/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Jan Balham      


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/03
Prodej pozemků v k.ú. Kutná Hora (man. Lučivňákovi) - USNESENÍ č. 17/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/04
Prodej části pozemku v k.ú. Malín (man. Bubeníkovi) - USNESENÍ č. 18/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik  Milan Krčík    Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/06
Prodej domu č.p. 71 v ul. Táborská, Kutná Hora (spol. Ambition) - protinávrh Ing. Pilce a R. Fedoroviče
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 2
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 3
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc.
PhDr.Mgr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    


   Zdrželo se:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/06
Prodej domu č.p. 71 v ul. Táborská, Kutná Hora (spol. Ambition) - protinávrh pana Hlavatého - USNESENÍ č. 19/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 3
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Proti:

 Radim Fedorovič Ing. Jozef Králik  Martin Morávek  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc.
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/07
Prodej budovy bývalé ZŠ č.p. 167 s pozemky v k.ú. Malín formou VŘ - USNESENÍ č. 20/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/08
Prodloužení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM - USNESENÍ č. 21/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/01
VPS na činnost organizací v roce 2018 - kultura - USNESENÍ č. 22/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/02
VPS na činnost organizací v roce 2018 - sport - USNESENÍ č. 23/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/03
VPS na činnost organizací v roce 2018 - vzdělávání - USNESENÍ č. 24/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/04
Granty ­ vzdělávání a volný čas ­ rozdělení prostředků pro rok 2018 - USNESENÍ č. 25/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský  Václav Veselý    Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/05
Granty ­ sport ­ rozdělení prostředků pro rok 2018 - USNESENÍ č. 26/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý    Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/06
Granty ­ kultura + CALENDARIUM CUTHNA ­ pro rok 2018 - protinávrh p. Krause
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 12
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Josef Kraus  Milan Krčík


   Proti:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr.Mgr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/06
Granty ­ kultura + CALENDARIUM CUTHNA ­ pro rok 2018 - protinávrh p. Veselého
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 2
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík  Václav Veselý    


   Proti:

RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Dana Vepřková    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr.Mgr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/06
Granty ­ kultura + CALENDARIUM CUTHNA ­ pro rok 2018 - USNESENÍ č. 27/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Jan Balham MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Milan Krčík  Václav Veselý    Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/01
Sportovní hala Klimeška ­ výstavba tréninkové haly - protinávrh p. Koubského ml. - USNESENÍ č. 28/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík PhDr. Iva Pospíšilová  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/02
Rozpočtová opatření OI č. 01 - USNESENÍ č. 29/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6/50
Vybudování mikrozápor. pažení na poz. par.č. 3775 v ulici Za Barborou - USNESENÍ č. 30/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 7/01
Rozdělení dotací z rozpočtu města na sociální účely pro rok 2018 - USNESENÍ č. 31/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Ing. Ladislav Šorčík      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 7/02
Financování příspěvku pro Pečovatelskou službu na rok 2018 - USNESENÍ č. 32/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Ing. Ladislav Šorčík      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 8/01
Zápis Kontrolního výboru ZM - USNESENÍ č. 33/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik      

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2018 » 30. ledna 2018

Nahoru