29. ledna 2019

Výsledky hlasování   

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 29.01.2019
 
Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění bodu č. 4/06-8 a 6/01, předřazení č. 1/06
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/06
Jednací řád ZM - o čl. 6 bod č. 4
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 11
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/06
Jednací řád ZM
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 9
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/06
Jednací řád ZM - USNESENÍ č. 1/19 opakované hlasování
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Milan Krčík Ing. Josef Treml    


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 7/01
Financování příspěvku roku 2019 pro Pečovatelskou službu - USNESENÍ č. 2/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 7/02
Inf. zpráva o hospodaření s prostředky Stabilního fondu soc. služeb v r. 2018 - USNESENÍ č. 3/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 7/03
Inf. zpráva ve věci realizace projektu Podpora procesu plánování soc. služeb - USNESENÍ č. 4/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 6/01
Dotace na rekonstrukci ulice Fučíkova - USNESENÍ č. 5/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6/50
Sml. o budoucí kupní sml. - pozemek a infrastruktura v lokalitě „ZTV Malín“ - USNESENÍ č. 6/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 6/51
Projekt „Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů Kaňk“ - USNESENÍ č. 7/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 5/01
Inf. zpráva o poskytování zápůjček FRB v r.2018 a vyhlášení VŘ r.2019 - USNESENÍ č. 8/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 5/02
Jmenování určeného zastupitele města pro územní plánování - protinávrh Ing. Jiráska
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 12
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek
 Milan Krčík  Kateřina Špalková  Václav Veselý  


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Martin Hlavatý Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Mgr. Karel Ptáček Ing. Josef Treml    Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 5/02
Jmenování určeného zastupitele města pro územní plánování - USNESENÍ č. 9/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 4
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Proti:

 Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek  Kateřina Špalková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý
 Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček Ing. Josef Treml  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4/01
Dotace pro rok 2019 v oblasti kultura - VPS - USNESENÍ č. 10/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Václav Veselý    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4/02
Pravidla pro vydávání KH listů - USNESENÍ č. 11/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4/03
Dotace pro rok 2019 v oblasti sport - VPS - USNESENÍ č. 12/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA Mgr. Karel Ptáček    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4/04
Dotace pro rok 2019 v oblasti vzdělávání - VPS - USNESENÍ č. 13/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Mgr. Karel Ptáček    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/05
Dotace pro KH ­ památka UNESCO - VPS - USNESENÍ č. 14/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/06
Granty ­ sport ­ příspěvky - USNESENÍ č. 15/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý  Milan Krčík Ing. Zdeněk Sedláček, MBA


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/07
Granty ­ vzdělávání a volný čas ­ příspěvky - USNESENÍ č. 16/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Václav Veselý


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/08
Granty - KULTURA + CALENDARIUM CUTHNA ­ příspěvky - protinávrh - vyřazení fest. Creepee Teepee
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 12
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla      


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Ing. Josef Treml Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/08
Granty - KULTURA + CALENDARIUM CUTHNA ­ příspěvky - protinávrh - vyřazení Ceský pohár horských kol
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 1
Proti: 16
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

MUDr. Jan Havlovic      


   Proti:

Bc. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla MUDr. Bohuslav ProcházkaČíslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/08
Granty - KULTURA + CALENDARIUM CUTHNA ­ příspěvky - USNESENÍ č. 17/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Ing. Josef Treml
 Václav Veselý      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/01
Vzájemné darování pozemků v ul. Kremnická (Středočeský kraj) - USNESENÍ č. 18/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/02
Směna pozemků v Kutné Hoře (VHS Vrchlice ­ Maleč, a.s.) - protinávrh Ing Jiráska a Ing. Daczické - odložit
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/03
Prodloužení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM - USNESENÍ č. 19/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml      Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 2/01
Konečná úprava rozpočtu 2018 - USNESENÍ č. 20/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 2/02
Zápis finančního výboru - USNESENÍ č. 21/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 1/01
Tvorba a čerpání, zásady čerpání a užití sociálního fondu na rok 2019 - USNESENÍ č. 22/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 1/02
Pověření zastupováním Města KH na valných hromadách obch. spol. - protinávrh Ing. Pilce - odložit
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 1
Zdrželo se: 18
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Soňa Žáčková    


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 1/02
Pověření zastupováním Města KH na valných hromadách obch. spol. - USNESENÍ č. 23/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  


   Zdrželo se:

 Milan Krčík Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Treml  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 1/03
Změny času zahájení jednání zastupitelstva města - protinávrh RNDr. Otruby
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 15
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.    


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Bc. Dana VepřkováČíslo hlasování: 33
Číslo bodu: 1/03
Změny času zahájení jednání zastupitelstva města
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 14
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Tomáš Pilc  Kateřina Špalková  Václav Veselý  


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Milan Krčík MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Josef TremlČíslo hlasování: 34
Číslo bodu: 1/04
Doplnění termínů jednání ZM na rok 2018
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 13
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Milan Krčík  Kateřina Špalková  Václav Veselý  


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA Mgr. Karel Ptáček RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Treml      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 1/05
Zápis osadního výboru Malín - USNESENÍ č. 24/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: V.
Různé - poskytnutí účelového daru pro PO MŠ Kutná Hora - USNESENÍ č. 25/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: V.
Různé - návrh pravidel pro zařazování grantů - USNESENÍ č. 26/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2019 » 29. ledna 2019

Nahoru