28. prosince 2006

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 28.prosince 2006

Usnesení č. 279/06 ke II. změně ÚPCZ K.Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) změnu č. II územního plánu centrální zóny města Kutná Hora
b) obecně závaznou vyhlášku č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 1/2006 o závazné části Územního
plánu centrální zóny města Kutná Hora
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 280/06 k prodloužení kontokorentního úvěru obchodní společnosti města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru pro zřízenou obchodní společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. do 31.12.2007. Poskytovatelem úvěru ve výši 3.000.000,- Kč je Volksbank CZ, a.s..
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.06Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2006 » 28. prosince 2006

Nahoru