28. ledna 2020

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 28.01.2020Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění změn
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 2
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek      


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček  Václav Veselý


   Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu - USNESENÍ č. 1/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/01
Zápisy osadních výborů - protinávrh pana Šnajdra
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 3
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml      


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Jozef Králik  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/01
Zápisy osadních výborů - USNESENÍ č. 2/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/02
K připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“ - USNESENÍ č. 3/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík
Mgr. Karel Ptáček  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/03
Ke Kontrolnímu výboru - USNESENÍ č. 4/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic Mgr. Karel Ptáček  Václav Veselý  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/04
Návrh na založení OsV Vnitřní Město - protinávrh paní Doušové
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 5
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek  Kateřina Špalková
 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Milan Krčík Bc. Martin Starý
Ing. Josef Treml      


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/04
Návrh na založení OsV Vnitřní Město
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 2
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Proti:

RNDr. Robert Otruba Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/01
Zápis Finančního výboru ­ DODATEČNĚ - USNESENÍ č. 5/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/01
Změna podmínek prodeje městského majetku, bytových a nebytových jednotek formou VŘ - USNESENÍ č. 6/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Milan Krčík Ing. Josef Treml    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/02
Prodloužení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM - USNESENÍ č. 7/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4/01
Uzavření VPS ­ dotace na činnost v oblasti sport - USNESENÍ č. 8/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4/02
Uzavření VPS ­ dotace v oblasti vzdělání dětí a mládeže - USNESENÍ č. 9/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Milan Krčík Bc. Martin Starý Ing. Josef Treml  Václav Veselý


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4/03
Dotace Velké projekty vzdělání a volný čas a uzavření VPS - USNESENÍ č. 10/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Milan Krčík      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4/04
Dotace Velké kulturní projekty - DODATEČNĚ - USNESENÍ č. 11/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 5/01
Vydání Územního plánu Kutná Hora - hlasování o odložení materiálu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická Bc. Štěpán Drtina Ing. Tomáš Havlíček, MBA Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková  Václav Veselý    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 6/01
Rozpočtové opatření INV č. 01 - USNESENÍ č. 12/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 6/50
Pojmenování ulic v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 13/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 7/01
Informativní zpráva ke Stabilnímu fondu v roce 2019 - USNESENÍ č. 14/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý Ing. Josef Treml    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 7/02
Žádost o dotaci z prostředků Stabilního fondu - USNESENÍ č. 15/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Ing. Josef Treml


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: VI.
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva - Zapracování připomínek OHK, spolku kutnohorských podnikatelů a občanů do Generelu dopravy - návrh pana Starého
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 2
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek
 Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml  Václav Veselý    


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková      


   Nehlasovalo:

Ing. Jozef Králik      
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2020 » 28. ledna 2020

Nahoru