28. března 2017

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 28.03.2017
 
Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - vypuštění bodu 6/52
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý    


   Proti:

 Milan Krčík      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění o 1/07
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Ladislav Šorčík      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění o 1/08
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Proti:

Ing. Jiří Kukla      


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
 Václav Veselý      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění o 3/12
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění o 6/02
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Martin Morávek      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění o 6/53
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Ladislav Šorčík      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění o 8/01
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: II.
Schválení programu - konečné
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/01
Nařízení vlády O odměnách za výkon funkce členům ZM - USNESENÍ č. 34/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič MUDr. Jan Havlovic Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana VepřkováČíslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1/03
Složení osadních výborů na území města Kutná Hora - pozměňující návrh - USNESENÍ č. 35/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1/04
Seznam hrobů významných osobností města Kutné Hory - pozměňující návrh pana Hlavatého - USNESENÍ č. 36/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1/05
Navázání spolupráce s městem Dujiangyan v čínské provincii Sichuan - USNESENÍ č. 37/17 - návrh Ing. Šorčíka - nesouhlasí s navázáním spolupráce
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Pilc    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 1/06
Proplacení biomonitoringu na území Malína - pozměňující návrh p.Koubského ml. - USNESENÍ č. 38/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý  Václav VeselýČíslo hlasování: 14
Číslo bodu: 1/07
Změna systému městské autobusové dopravy - USNESENÍ č. 39/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Ladislav Šorčík Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 15
Číslo bodu: 1/08
Výzva členům rady města - pozměněné USNESENÍ č. 40/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 3
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  


   Proti:

PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Mgr. Ladislava Krčmářová      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2/01
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.12.2016 - USNESENÍ č. 41/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 7
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  


   Nehlasovalo:

PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml. Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 2/02
Zápis finančního výboru - USNESENÍ č. 42/17 - doplněno Dr. Šancem a p.Hlavatým
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Milan Krčík  Martin Morávek Bc. Martin Starý  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 2/03
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2022 - USNESENÍ č. 43/17 - materiál 2/03 b
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
 Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský st. MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 2/04
Rozpočtová opatření přijatá Radou města - USNESENÍ č. 44/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková    Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/01
Směna pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Votruba) - USNESENÍ č. 45/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/02
Směna lesních pozemků - návrh pana Pilce na odložení materiálu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 11
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka      


   Proti:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Milan Krčík  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/02
Směna lesních pozemků - USNESENÍ č. 46/17 - protinávrh pana Fedoroviče
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/03
Převod práv a povinností z uzavřených smluv (p.Vágner) - USNESENÍ č. 47/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 2
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Tomáš Gryč Mgr. Monika Válková    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Karel Koubský st. MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík    Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/04
Prodej pozemku v k.ú. Malín (p. Skokan) - USNESENÍ č. 48/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/05
Prodej části pozemku v k.ú. Červené Janovice (Obec Č. Janovice) - USNESENÍ č. 49/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/06
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Jindráčková) - USNESENÍ č. 50/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/07
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Pechancová) - USNESENÍ č. 51/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/08
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Obešlo, pí Drábková) - USNESENÍ č. 52/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková    Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/09
Prodej podílu na pozemcích v k.ú. Kutná Hora (pí Malkovská) - USNESENÍ č. 53/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 3/10
Odkup pozemku v k.ú. Hetlín (p. Douda) - USNESENÍ č. 54/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. RNDr. Ivo Šanc, CSc.    Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 3/11
Prominutí sankce z prodlení (p. Červeňák) - USNESENÍ č. 55/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
 Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský st.  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 3/12
Navýšení základního kapitálu společnosti MLaR spol. s r.o. - USNESENÍ č. 56/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Ladislav Šorčík      


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/01
Závěrečná zpráva Programu regenerace MPR - USNESENÍ č. 57/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý      


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/02
Rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města - USNESENÍ č. 58/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý


   Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/03
Rozdělení fin. prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ - USNESENÍ č. 59/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý


   Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/04
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 4 - USNESENÍ č. 60/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý


   Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 4/05
OZV o stanovení škol. obvodů spádových MŠ a ZŠ - USNESENÍ č. 61/17 - protinávrh Mgr. Vepřkové
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 4/06
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 5 - USNESENÍ č. 62/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 4/07
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 10 - USNESENÍ č. 63/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 4/08
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 12 - USNESENÍ č. 64/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml. Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 4/09
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 11 - USNESENÍ č. 65/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 5/01
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení - USNESENÍ č. 66/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/01
Rozpočtové opatření IO č. 2 - USNESENÍ č. 67/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik  Martin Morávek Ing. Ladislav Šorčík  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/02
Změna zřizovací listiny PO Městská knihovna - USNESENÍ č. 68/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Ladislav Šorčík      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6/50
Sml. o budoucí sml. darovací ­ lokalita „Malá Třešňovka“ - USNESENÍ č. 69/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6/51
Darovací smlouva ­ veřejné osvětlení v ulici U Kola - USNESENÍ č. 70/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Mgr. Dana Vepřková      Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6/53
Prodloužení termínu plnění usnesení - USNESENÍ č. 71/17 - pozměňovací návrh Ing. Viktory
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Proti:

Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Milan Krčík MUDr. Bohuslav ProcházkaČíslo hlasování: 48
Číslo bodu: 7/01
VPS o poskytnutí dotace na rok 2017 (sociální služby) - protinávrh Dr. Šance
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 9
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.


   Proti:

 Radim Fedorovič  Martin Hlavatý Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Mgr. Monika Válková
 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 7/01
VPS o poskytnutí dotace na rok 2017 (sociální služby) - USNESENÍ č. 72/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Dana Vepřková    


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 7/02
Příspěvkový program (granty) ­ sociální oblast - USNESENÍ č. 73/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 7/03
VPS o poskytnutí dotace na rok 2017 (sociální služby) - USNESENÍ č. 74/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Václav Veselý  Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 7/04
Odpověď na žádost o podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - USNESENÍ č. 75/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 8/01
Zápis č. 01/2017 z jednání Kontrolního výboru - návrh p.Koubského ml. na odložení materiálu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 54
Číslo bodu:
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva - USNESENÍ č.76/17 - souhlas s uhrazením rekonstrukčních nákladů Dr. Chocholáčkové
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Ladislav Šorčík
 Václav Veselý      
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2017 » 28. března 2017

Nahoru