24. října 2022

Výsledky hlasování

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ustavující zasedání zastupitelstva města, dne 24.10.2022Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/3
Schválení programu - USNESENÍ č. 226/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

Mgr. Patricie Koubská      


   Zdrželo se:

Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera  Richard Nocar
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá  Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3/1
Určení počtu místostarostů a funkcí, pro které budou členové ZM uvolněni - USNESENÍ č. 227/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Bc. Miroslava Hebrová Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 3/2
Schválení volebního řádu a určení členů volební komise - USNESENÍ č. 228/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba
 Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3/3
Volba starosty - USNESENÍ č. 229/22
Zastupitelé města hlasovali tajně: 
Vydáno hl. lístků: 26
Odevzdáno hl. lístků: 26
Platných hl. lístků: 24
Neplatných hl. lístků: 2
Přítomni: 26
Mgr. Lukáš Seifert – obdržel 18 platných hlasů
Návrh byl schválen.


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/4
Volba 1. místostarosty - USNESENÍ č. 230/22
Zastupitelé města hlasovali tajně: 
Vydáno hl. lístků: 26
Odevzdáno hl. lístků: 26
Platných hl. lístků: 26
Neplatných hl. lístků: 0
Přítomni: 26
Ing. Josef Viktora – obdržel 19 platných hlasů
Návrh byl schválen.


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/5
Volba 2. místostarosty - USNESENÍ č. 231/22
Zastupitelé města hlasovali tajně: 
Vydáno hl. lístků: 26
Odevzdáno hl. lístků: 26
Platných hl. lístků: 23
Neplatných hl. lístků: 3
Přítomni: 26
Kateřina Špalková – obdržela 16 platných hlasů
Návrh byl schválen.


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/6
Pověření 1. místostarosty zastupováním starosty - USNESENÍ č. 232/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Mgr. Štěpán Drtina      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/7
Stanovení počtu členů rady města - USNESENÍ č. 233/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá
Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Proti:

 Richard Nocar      


   Zdrželo se:

Bc. Tomáš Fišera      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/8
Volba členů rady města - USNESENÍ č. 234/22
Zastupitelé města hlasovali tajně: 
Vydáno hl. lístků: 26
Odevzdáno hl. lístků: 26
Platných hl. lístků: 19
Neplatných hl. lístků: 7
Přítomni: 26
Ing. Kateřina Špalková – obdržela 15 platných hlasů
Ing. Josef Treml – obdržel 14 platných hlasů
Ing. Jiří Kukla – obdržel 15 platných hlasů
Mgr. Tomáš Morawski – obdržel 15 platných hlasů
RNDr. Robert Otruba – obdržel 15 platných hlasů
PhDr. Monika Válková – obdržela 15 platných hlasů
Návrh byl schválen.


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/9
Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení počtu jejich členů - USNESENÍ č. 235/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   
Nehlasovalo:

Mgr. Patricie Koubská      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/10 - protinávrh podal Mgr. Štrěpán Drtina
Volba předsedy finančního výboru - návrh pro RNDr. Ivo Šance
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 8
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Petr Geřábek Bc. Miroslava Hebrová
Mgr. Patricie Koubská RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá
Mgr. Vít Šnajdr      


   
Proti:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Bc. Tomáš Fišera Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková


   
Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Ladislav Pilař  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Josef Viktora


   
Nehlasovalo:

PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/10
Volba předsedy finančního výboru - návrh pro M. Suchánka, MBA - USNESENÍ č. 236/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 3
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Bc. Tomáš Fišera Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   
Proti:

Mgr. Štěpán Drtina Mgr. Patricie Koubská Ing. Markéta Šedivá  


   
Zdrželo se:

Mgr. Silvia Doušová MUDr. Petr Geřábek RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Vít Šnajdr      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/11
Volba předsedy a členů kontrolního výboru - protinávrh Mgr. Doušové o stažení bodu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá
Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   
Nehlasovalo:

Mgr. Patricie Koubská RNDr. Ivo Šanc, CSc.    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/12
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM - protinávrh Ricard Nocar(snížení)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 5
Zdrželo se: 17
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera  Richard Nocar Mgr. Vít Šnajdr


   
Proti:

 Zdeněk Bartl Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Lukáš Seifert
PhDr. Monika Válková      


   
Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá  Kateřina Špalková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/12
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM - USNESENÍ č. 237/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   
Proti:

Bc. Tomáš Fišera  Richard Nocar    


   
Zdrželo se:

 Jakub Skyva      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/13
Poskytování cestovních náhrad členům ZM - USNESENÍ č. 238/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba
 Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/14
Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům ZM - USNESENÍ č. 239/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba
 Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/15
Termíny zasedání ZM do konce roku 2022 - USNESENÍ č. 240/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba
 Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 40/2
Různé - pověření zastupitele pro oblast pořizování ÚP - návrh pro Mgr. Silvii Doušovou
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 9
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Petr Geřábek Mgr. Patricie Koubská
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr


   
Proti:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Ing. Zuzana Moravčíková  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková      


   
Zdrželo se:

Bc. Tomáš Fišera MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová Ing. Jiří Kukla
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 40/2
Různé - pověření zastupitele pro oblast pořizování ÚP - návrh pro Mgr. Lukáše Seiferta - USNESENÍ č. 241/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   
Proti:

Mgr. Patricie Koubská      


   
Zdrželo se:

Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2022 » 24. října 2022

Nahoru