24. července 2018

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 24.července 2018

Usnesení č. 143/18 ke změně ceníku jízdného MAD Kutná Hora
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Radu města Kutná Hora
Projednat s dopravcem změnu ceníku jízdného MAD Kutná Hora dle ceníku PID s prodloužením základní přepravní doby z 15 minut na 30, a dále se slevou pro seniory ve věku 60 - 70 let ve výši 50 % ze základní ceny jízdného, a připravit návrh usnesení na jednání ZM 11.9.2018.


Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 144/18 ke zrušení spol. Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) zrušení společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. IČ 26206889 podle 84 ods.2, písm. e) zákona o obcích

b)) předložený návrh na odepsání pohledávky ve výši 1 mil. Kč za majetkovou účastí ve společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o..

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 145/18 k Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s. nemocnice Středočeského kraje. Dodatek se týká změny termínu čerpání dotace dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 146/18 ke změně tarifu MAD v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
usnesení rady města č. 461/18 ze dne 27. 6. 2018 ohledně změny tarifu městské autobusové dopravy v Kutné Hoře, kterou se zavádí bezplatná doprava pro cestující od věkové hranice 70 let s účinností od 01. 08. 2018.

II. s o u h l a s í
s dodatkem smlouvy na provozování autobusové obslužnosti MAD v Kutné Hoře s dopravní společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČO 25945408, se sídlem Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim 
 
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal         Termín : 01.08.18
 
Usnesení č. 147/18 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (pí Sekerová)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ dle předloženého seznamu

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 148/18 k úkolu a doplnění Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. u k l á d á
Kontrolnímu výboru ZM
prověřit a sdělit důvody, které předcházely rozhodnutí o nepřijetí dotace k projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd , jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře" dle dopisu paní Kvasilové.

II. j m e n u j e
paní Kláru Blažkovou, Kutná Hora členkou Kontrolního výboru ZM Kutná Hora s účinností od 25.7.2018.

Zodpovídá : Kontrolní výbor ZM      Termín : 11.09.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2018 » 24. července 2018

Nahoru