24. července 2018

Výsledky hlasování

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 24.07.2018


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění bodu č. 5/01
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Mgr. Jakub Obraz      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/02
Zajištění provozu MAD elektrobusy - hlasování o bodu A)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 1
Zdrželo se: 15
Nehlasovali: 5
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Milan Krčík  


   Proti:

Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Dana Vepřková  


   Nehlasovalo:

 Jan Balham  Martin Hlavatý Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík
 Václav Veselý      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/03
Změna ceníku jízdného MAD Kutná Hora - USNESENÍ č. 143/18 - protinávrh M. Starého
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík
 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2/01
Návrh na zrušení Nemocnice Kutná Hora s.r.o. - USNESENÍ č. 144/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič Ing. Ladislav Šorčík    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2/02
Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí dotace - USNESENÍ č. 145/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík  Martin Morávek Bc. Martin Starý


   Nehlasovalo:

Ing. Ladislav Šorčík      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 10/01
Změna tarifu MAD v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 146/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 5/01
Poskytnutí zápůjčky z FRB - USNESENÍ č. 147/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: VI.
Různé - Zajištění provozu MAD elektrobusy - hlasování o bodu B)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík
 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Milan Krčík MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: VI.
Různé - návrh na jmenování nové členky KV a uložení úkolu KV - USNESENÍ č. 148/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2018 » 24. července 2018

Nahoru