23. června 2020

Výsledky hlasování

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 23.06.2020Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu, stažení odl. mat. 15/01 - USNESENÍ č. 86/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
K zápisům Osadních výborů - USNESENÍ č. 87/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Návrh na změny jednacího řádu zastupitelstva města
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík
Mgr. Karel Ptáček  Martin Suchánek  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
 Václav Veselý  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
K volbě přísedících Okresního soudu v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 88/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic      


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/04
K vyhrazení pravomoci Zastupitelstvu města Pravidla KHL
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 1
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík
Mgr. Karel Ptáček  Martin Suchánek  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
 Václav Veselý      


   Proti:

Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/05
K přepracování Pravidel pro vydávání Kutnohorských listů
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 2
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík
Mgr. Karel Ptáček  Martin Suchánek  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
 Václav Veselý      


   Proti:

RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková    


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/06
K partnerské smlouvě s Nadací Kutná Hora ­ památka UNESCO - USNESENÍ č. 89/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek  Kateřina Špalková    


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Milan Krčík    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/07
K zastoupení na valných hromadách MVE Plus a VHS Vrchlice ­ Maleč - USNESENÍ č. 90/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/08
Informativní zpráva k projektu realizace varovných protipovodňových opatření - USNESENÍ č. 91/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1/09
K analýze SMART CITY - USNESENÍ č. 92/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Milan Krčík  Václav Veselý  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1/10
Informativní zpráva k činnosti Rady školních parlamentů Kutné Hory - USNESENÍ č. 93/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina RNDr. Ivo Šanc, CSc.    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2/01
Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2019 - USNESENÍ č. 94/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2/02
Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2019 - USNESENÍ č. 95/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2/03
K závěrečnému účtu DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2019 - USNESENÍ č. 96/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2/04
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 - USNESENÍ č. 97/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2/05
Prominutí poplatku z pobytu - protinávrh pana Havlíčka
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 3
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 2
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček  Martin Suchánek Ing. Josef Treml
 Václav Veselý      


   Proti:

Bc. Štěpán Drtina RNDr. Robert Otruba Mgr. Bc. Dana Vepřková  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Zdeněk Sedláček, MBA    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 2/05
Prominutí poplatku z pobytu - protinávrh pana Šance - USNESENÍ č. 98/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Milan Krčík  Martin Suchánek  Kateřina Špalková
 Václav Veselý      


   Nehlasovalo:

Ing. Zdeněk Jirásek      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 2/06
Návrh na úpravu rozpočtu roku 2020 - USNESENÍ č. 99/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 2/07
Zápis z jednání Finančního výboru - protinávrh pana Otruby - USNESENÍ č. 100/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 3
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek  Kateřina Špalková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Milan Krčík  Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/01
K prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (pí Pekárková) - USNESENÍ č. 101/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Ing. Zdeněk Jirásek RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA    


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/02
K prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Hubička) - USNESENÍ č. 102/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček  Martin Suchánek Ing. Josef Treml
 Václav Veselý  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/03
K novým pravidlům prodeje majetku města formou VŘ - USNESENÍ č. 103/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/04
K uzavření dodatků pozemky Medenice (p. Vágner) - USNESENÍ č. 104/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 15 - USNESENÍ č. 105/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/02
Roční monitorovací zpráva UNESCO 2019 - USNESENÍ č. 106/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Martin Suchánek  Kateřina Špalková  Václav Veselý  


   Nehlasovalo:

Ing. Zdeněk Jirásek      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/03
Veřejnoprávní smlouvy FRM KH na rok 2020 - SUNESENÍ č. 107/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík MUDr. Bohuslav Procházka
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/04
Koncepce podpory sportu v KH 2021 - 2026 - USNESENÍ č. 108/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/05
Žádost o finanční podporu ­ klub Vopičí koule - ZMATEČNÉ HLASOVÁNÍ
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 2
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 11
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Tomáš Pilc  Martin Suchánek
 Kateřina Špalková  Václav Veselý    


   Proti:

Bc. Štěpán Drtina Mgr. Bc. Vít Šnajdr    


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA    


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
 Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/05
Žádost o finanční podporu ­ klub Vopičí koule - protinávrh K. Špalkové: schválení jednorázového příspěvku ve výši 25.000.Kč
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 5
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Milan Krčík
Ing. Tomáš Pilc  Martin Suchánek  Kateřina Špalková  Václav Veselý
 Soňa Žáčková      


   Proti:

Bc. Štěpán Drtina  Martin Hlavatý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková      


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/05
Žádost o finanční podporu ­ klub Vopičí koule - USNESENÍ č. 109/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 5
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Tomáš Gryč  Milan Krčík  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Tomáš Pilc  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Ing. Zdeněk Jirásek  Martin Suchánek    Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/06
Dotační programy ­ oblast kultura - USNESENÍ č. 110/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík    


   Nehlasovalo:

Ing. Zdeněk Jirásek  Václav Veselý    Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/07
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 18 - USNESENÍ č. 111/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/08
Návratná finanční výpomoc ­ ZŠ Kamenná stezka - USNESENÍ č. 112/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 3
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Martin Suchánek      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Milan Krčík Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/09
Dotační programy ­ oblast vzdělávání a volný čas - USNESENÍ č. 113/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Kateřina Špalková    


   Nehlasovalo:

Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík    Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 5/01
Přehled vlastníků pozemků ploch pro bydlení v ÚP Kutná Hora - USNESENÍ č. 114/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6/50
Smlouva kupní - pozemky a infrastruktura v ul. V Zákoutí - USNESENÍ č. 115/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

 Milan Krčík  Kateřina Špalková    


   Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6/51
Uzavření Veřejnoprávní smlouvy ­ Liga na ochranu zvířat - USNESENÍ č. 116/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík Mgr. Bc. Vít Šnajdr    Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/52
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 2/2020 - USNESENÍ č. 117/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 7/01
Prodloužení plnění termínu usnesení - Stabilní fond - USNESENÍ č. 118/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 8/01
Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 01/2020 - USNESENÍ č. 119/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Kateřina Špalková    Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 15/01
K závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO za rok 2019 - USNESENÍ č. 120/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 15/02
K Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko z. s. - USNESENÍ č. 121/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík    
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2020 » 23. června 2020

Nahoru