22. ledna 2008

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 22.ledna 2008

Usnesení č. 1/08 k prodeji pozemku - BAIOCHELLA
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4201/1 v k.ú. Kutná Hora společnosti Baiochella s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.08


Usnesení č. 2/08 k darování pozemků v k.ú. Kutná Hora - ČSSZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s darováním dílu "a" pozemku p.č. 3842/1 o výměře 74 m2 a dílu "b" pozemku p.č. 1506/4 o výměře 40 m2 vše v k.ú. Kutná Hora České republice - České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 3/08 ke koupi pozemku v k.ú. Zbraslavice
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 326/07 ze dne 11.12.2007.

II. s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku p.č. 573/2 o výměře cca 74 m2 v k.ú. Zbraslavice od spoluvlastníků paní Ing. Ivy Benešové, Říčany u Prahy, pana Jana Reinerta, Zbraslavice , a pana Petra Reinerta, Zbraslavice za kupní cenu 300,- Kč/m2.

Zrušeno usnesením ZM č. 13/14 ze dne 28. 1. 2014.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 4/08 k bezúplatnému převodu pozemků od ŘSD
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 4512/3 o výměře 57 m2, 4512/4 o výměře 363 m2, 4512/5 o výměře 477 m2, 4512/6 o výměře 366 m2, 4512/7 o výměře 186 m2, 4512/8 o výměře 707 m2, 4512/9 o výměře 800 m2, 4512/10 o výměře 349 m2, 4512/11 o výměře 517 m2 a 4512/12 o výměře 337 m2 v k.ú. Kutná Hora od Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 5/08 k prodeji pozemků na Kaňku (m. Dobřichovští)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 205/1,2,3 o celkové výměře 1.660 m2 v k.ú. Kaňk manželům Liboru a Andree Dobřichovským, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.08


Usnesení č. 6/08 k plnění usnesení ZM - prodloužení termínů, rušení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1. s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy

2. se zrušením usnesení ZM č. 58/02 ze dne 2.4. 2002 a č. 59/02 ze dne 2.4.2002

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 7/08 k prodeji části pozemku Na Sioně - p. Kovář
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3750 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing.Milanu Kovářovi, Kutná Hora za kupní cenu 15.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 8/08 k čerpání kontokorentního úvěru u ČSOB,a.s.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s čerpáním kontokorentního úvěru ze zřízeného kontokorentního účtu u ČSOB s úvěrovým limitem do 5.000.000,--Kč a debetní úrokovou sazbou 7D PRIBOR+0,2% p.a.. Čerpání úvěru bude sloužit k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 9/08 k prodl. doby splatnosti zůstatku půjčky poskytnuté Nemocnici K.Hora s.r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužení doby splatnosti zůstatku půjčky poskytnuté Městem Nemocnici Kutná Hora s.r.o. do 31.12.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 10/08 k návrhu na rozpočtová opatření EO č.1
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 1 - navýšení výdajů kryté změnou stavu bankovního účtu ve výši 724.000,-- Kč; z toho: 500.000,-- Kč opravy majetku, 200.000,-- převod dotace z roku 2007 na sociální zařízení v objektu Hrádek, 24.000,-- převod dotace z roku 2007 na jazykovou úpravu stránek Města.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.01.08


Usnesení č. 11/08 k rozpočtovému opatření přijatá radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d om í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 18. a 28.12.2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.01.08


Usnesení č. 12/08 k odprodeji b.j. v 2. vlně privatizace - ul. Mazákova
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 168 a 169 ul. Mazákova včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 785/88 a 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007
1) byt. jednotka č.168/1, pí Karolína Dubská, kupní cena ve výši 254.793,- Kč
2) byt. jednotka č.168/4, p. Rudolf Ryšán, kupní cena ve výši 261.012,- Kč
3) byt. jednotka č.168/5, manželé Pavel a Soňa Kučerovi, kupní cena ve výši 149.964 ,- Kč
4) byt. jednotka č.168/6, manželé Jan a Dana Molnárovi, kupní cena ve výši 283.270,- Kč
5) byt. jednotka č.168/7, manželé Alena a Miroslav Rumpliovi, kupní cena ve výši 261.012,- Kč
6) byt .jednotka č.168/8, p. MUDr. Jiří Semík, kupní cena ve výši 149.964,- Kč
7) byt. jednotka č. 168/9, manželé Dušan a Vlasta Papajovi, kupní cena ve výši 283.270,- Kč
8) byt. jednotka č.168/10, manželé Josef a Margita Beranovi, kupní cena ve výši 261.012,- Kč
9) byt. jednotka č.168/11, p. Zdeněk Müller, kupní cena ve výši 149.964,- Kč
10) byt. jednotka č.168/12, manželé Alena a Zdeněk Obergriesrovi, kupní cena ve výši 283.270,- Kč
11) byt. jednotka č.168/13, manželé Josef a Jana Šlejmarovi, kupní cena ve výši 261.012,- Kč
12) byt. jednotka č.168/14, pí Věra Růžičková, kupní cena ve výši 149.964,- Kč
13) byt. jednotka č.168/15, pí Ilona Vajdiaková, kupní cena ve výši 283.270,- Kč
14) byt. jednotka č.168/16, p. Vratislav Vaníček, kupní cena ve výši 261.012,- Kč
15) byt. jednotka č.168/17, pí Hana Konečná, kupní cena ve výši 149.964,- Kč
16) byt .jednotka č.168/18, manželé Milan a Ivana Brázdovi, kupní cena ve výši 283.270,- Kč
17) byt. jednotka č.168/19, manželé Kamil a Věra Jonákovi, kupní cena ve výši 261.012,- Kč
18) byt. jednotka č.168/20, pí Liběna Patáková, kupní cena ve výši 149.964,- Kč
19) byt. jednotka č.168/21, manželé Václav a Jindřiška Mrvíkovi, kupní cena ve výši 283.270,- Kč
20) byt. jednotka č.168/22, p. Miloslav Skoumal, kupní cena ve výši 258.049,- Kč
21) byt. jednotka č.168/23, manželé Marcela a Alois Vohničtí, kupní cena ve výši 148.293,- Kč
22) byt. jednotka č.168/24, manželé Bohuslav a Hana Bochníčkovi, kupní cena ve výši 280.086,- Kč
23) byt. jednotka č.169/1, pí Alžběta Mézlová, kupní cena ve výši 223.569,- Kč
24) byt. jednotka č.169/2, p. Jiří Pospíšil, kupní cena ve výši 120.611,- Kč
25) byt. jednotka č.169/3, pí Ivana Nováková, kupní cena ve výši 209.830,- Kč
26) byt. jednotka č.169/4, JUDr. Lenka Vítková, kupní cena ve výši 229.075,- Kč
27) byt. jednotka č.169/5, pí Marie Boušková, kupní cena ve výši 123.500,- Kč
28) byt. jednotka č.169/6, manželé Stanislav a Jitka Novotní, kupní cena ve výši 214.951,- Kč
29) byt. jednotka č.169/7, manželé Tomáš a Jana Fritscherovi, kupní cena ve výši 229.075,- Kč
30) byt .jednotka č.169/8, pí Miluše Boudová, kupní cena ve výši 123.500,- Kč
31) byt. jednotka č.169/9, manželé Václav a Lenka Raszkovi, kupní cena ve výši 214.951,- Kč
32) byt. jednotka č.169/10, manželé Miroslav a Iveta Písaříkovi, kupní cena ve výši 229.075,- Kč
33) byt. jednotka č.169/11, manželé Miroslav a Marta Kratochvílovi, kupní cena ve výši 123.500,- Kč
34) byt. jednotka č.169/12, manželé Václav a Hana Vinduškovi, kupní cena ve výši 214.951,- Kč
35) byt. jednotka č.169/13, manželé Ivana a Bohumil Zahradníkovi, kupní cena ve výši 229.075,- Kč
36) byt. jednotka č.169/14, manželé Antonín a Věra Šteflovi, kupní cena ve výši 123.500,- Kč
37) byt. jednotka č.169/15, manželé Libor a Jana Pechanovi, kupní cena ve výši 214.951,- Kč
38) byt. jednotka č.169/16, manželé Bohuslav a Janka Filovi, kupní cena ve výši 229.075,- Kč
39) byt. jednotka č.169/17, p. Miloslav Švancara, kupní cena ve výši 123.500,- Kč
40) byt .jednotka č.169/18, manželé Vítězslav a Jiřina Vašíčkovi, kupní cena ve výši 214.951,- Kč
41) byt. jednotka č.169/19, manželé Miroslav a Marie Štípkovi, kupní cena ve výši 229.075,- Kč
42) byt. jednotka č.169/20, pí Petra Hervertová, kupní cena ve výši 123.500,- Kč
43) byt. jednotka č.169/21, manželé Michal a Pavla Tivodarovi, kupní cena ve výši 214.951,- Kč
44) byt. jednotka č.169/22, pí Jarmila Hendrychová, kupní cena ve výši 226.453,- Kč
45) byt. jednotka č.169/23, manželé Olga a Jaroslav Vančurovi, kupní cena ve výši 122.124,- Kč
46) byt. jednotka č.169/24, pí MUDr. Marcela Vašková, kupní cena ve výši 212.511,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 13/08 k odprodeji b.j. č. 6 v domě čp. 335 ul. Kouřimská
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č.6 v domě čp. 335, ul. Kouřimská v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 687 a p.č. 686 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997 paní Daniele Železné, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 743.274,- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007.

II. s o u h l a s í
s tím, že bude pí Daniele Železné vrácena kauce ve výši 20.000,- Kč na odprodej bytové jednotky v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.08


Usnesení č. 14/08 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 31. 5. 2000, mezi Městem Kutná Hora a paní Blankou Dernerovou, Kutná Hora z finančních důvodů. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 31. 5. 2000. Město Kutná Hora vrátí paní Blance Dernerové částku ve výši 269.871,- Kč, uhrazenou ke dni 30. 11. 2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 15/08 k uzavření dohody o splácení dluhu pro paní Naveneku Zec
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 138.056,00 Kč pro paní Naveneku Zec, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 16/08 k plnění usnesení ZM - prodloužení termínu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.02.08


Usnesení č. 17/08 k pojmenování ulic v Malíně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
přidělení následujících nových názvů ulicím v městské části Malín, jejichž lokalizace je vyznačena v předložené mapě:
Kadalínova, Pod Celnou, Ke Kameni, Pod Hradbami, K Malínskému mostu, Pod Kostelem, Koldova, Pod Mejtem, Kostelní, Pod Školou, K Sokolovně, Slavníkovská, Křenová, Soběslavova, Ledrova, Sv. Vojtěcha, Mincovní, U Beránky, Na Hyvli, U Pomníku, Na Obci,V Břízách, Na Plácku, Nebovidského, Za Biřictvím, Za Brodkem.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 18/08 k rekonstrukci nemocnice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s rekonsrukcí západního křídla hlavního pavilonu nemocnice v Kutné
Hoře v roce 2008 po aktualizaci projektové dokumentace stávajícím
provozovatelem.
b) se zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci zbývající části
hlavního pavilonu nemocnice v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 19/08 k tvorbě a čerpání sociálního fondu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu pro rok 2008.
Zodpovídá : J.Brandejská, předsedkyně ZO      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 20/08 k termínům jednání ZM K.Hora na rok 2008
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené termíny jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 21/08 k návrhu založení Výboru pro investiční aktivity a rovoj města K.H.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
založení a personální obsazení "Výboru pro investiční aktivity a rozvoj města Kutná Hora" ve složení Ing.Tomáš Benada, Marie Matyášová, Zdenek Dvořák, MUDr. Jan Havlovic, Mgr. Jan Janoušek, RNDr. Vladislav Slavíček, Václav Zimmermann a Ing. arch. Pavel Železný, jehož činnost spočívá v hledání možností rozvoje města Kutná Hora v návaznosti na investiční záměry spol. Foxconn Technology CZ s.r.o. a v rámci spolupráce s investory realizujícími své projekty v Kutné Hoře, možností využití dotací z fondů EU a dalších fondů i v oblasti zlepšení efektivnosti ve využití prostředků města Kutné Hory pro jeho rozvoj.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 25.02.08


Usnesení č. 22/08 ke schválení zadání pro zpracování změny č. 8 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č.183/2006 Sb.zadání pro vypracování změny č. 8 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě "Na rovině" v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 23/08 k příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky (M.Klečáková)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 24/08 k příspěvku na výstavbu vodovodní přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,- Kč na výstavbu vodovodní přípojky k jednomu domu žadatelům dle předloženého seznamu v městské části Neškaredice. Příspěvek bude hrazen z kapitoly kanalizační přípojky.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 25/08 k zápisu Výboru regenerace památek města
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání Výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 13.12.2007.

Usnesení č. 26/08 k zápisu Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 19.12.2007.

II. s c h v a l u j e
dílčí plán činnosti kontrolního výboru na rok 2008 uvedený v zápise KV ze dne 19.12.2007 v bodě č. 3 - návrh plánu práce kontrolního výboru zastupitelstva města pro rok 2008.Usnesení č. 27/08 k zápisu Výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zápis č.1/08 z jednání Výboru pro zdravotnictví č. 1/08 ze dne 8.1.2008.
Usnesení č. 28/08 k účasti na "Krajském programu prevence kriminality"
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1. účast Města Kutná Hora na "Krajském programu prevence kriminality pro
rok 2007 - 2008" a použití rezervy z rozpočtu městské policie na
realizaci navržených projektů.
2. spoluúčast obce na realizaci projektů ve výši min. 20% celkových a
skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt.
Zodpovídá : I.Šalátek, Bc. Mareček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 29/08 k udělení čestného občanství města Kutná Hora
Zastupitelstvo města u d ě l u j e
titul "Čestný občan města Kutná Hora" uměleckému fotografovi, profesorovi panu Mgr. Iljovi Bojanovskému,Praha 10.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2008 » 22. ledna 2008

Nahoru