21. června 2022

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 21.06.2022Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - stažení bodu č. 4/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová      


   Zdrželo se:

Mgr. Štěpán Drtina Ing. Jozef Králik Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - předřazení bodu č. 5/1
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 3
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Soňa Žáčková      


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - návrh M. Suchánka - rozdělení příspěvků občanů
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Proti:

Mgr. Bc. Dana Vepřková      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý RNDr. Ivo Šanc, CSc.    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - návrh J. Buřičové zařadit zápis skup. KH přátel. dětem jako č. 6/8
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - návrh Mgr. Drtiny - pronájem parku
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 3
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková


   Proti:

 Martin Hlavatý  Kateřina Špalková    


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic Ing. Jiří Kukla Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - nové hlasování k návrhu Mgr. Drtiny - pronájem parku
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 3
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Ing. Jozef Králik
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Soňa Žáčková      


   Proti:

 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík  


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Kateřina Špalková
Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/2
Schválení upraveného programu vč. doplnění bodu č. 2/6 a 6/7 - USNESENÍ č. 111/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5/1
Azylový dům pro matky s dětmi a novostavba školky ve Školní ulici - USNESENÍ č. 112/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Milan Krčík      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/1
Zápis z jednání Finančního výboru - USNESENÍ č. 113/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/2
Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2021 - USNESENÍ č. 114/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2/3
Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2021 - USNESENÍ č. 115/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2/4
Posouzení formy další existence Technických služeb Kutná Hora, spol. s.r.o. - pozměňující návrh Dr. Šance - USNESENÍ č. 116/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2/5
Závěrečný účet DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2021 - USNESENÍ č. 117/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík    


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Vít Šnajdr      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2/6
Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v KH - USNESENÍ č. 118/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/1
Zápis Osadního výboru Vnitřní Město ze dne 29. 3. 2022 - USNESENÍ č. 119/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/2
Zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 7. 4. 2022 - USNESENÍ č. 120/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/3
Zápis Osadního výboru Malín 11. 4. 2022 - USNESENÍ č. 121/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/4
Zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 20. 4. 2022 - USNESENÍ č. 122/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/5
Zápis Osadního výboru Poličany ze dne 26. 4. 2022 - USNESENÍ č. 123/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/6
Zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 16. 5. 2022 - USNESENÍ č. 124/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/7
Kontrola plnění usnesení - USNESENÍ č. 125/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/8
Zpráva o činnosti Školního parlamentu - USNESENÍ č. 126/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/1
Rozpočtové opatření OSM č.13/22 - USNESENÍ č. 127/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/2
Rozpočtové opatření OSM č.16/22 - USNESENÍ č. 128/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Milan Krčík      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/3
Souhlas s provedením stavby na pozemku v k. ú. Opatovice I (KSÚS) - USNESENÍ č. 129/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/4
Plán společných zařízení (KoPÚ v k. ú. Neškaredice) - USNESENÍ č. 130/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/5
Prodej budovy ubytovny Vítězná - USNESENÍ č. 131/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/6
Prodej bytových jednotek Puškinská 659, 660, 661 - USNESENÍ č. 132/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/7
Budoucí darování zdi (manželé Havlíkovi) - USNESENÍ č. 133/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/8
Prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Novotný) - USNESENÍ č. 134/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/9
Prodej části pozemku v k. ú. Perštejnec (Ing. Mikšovský) - USNESENÍ č. 135/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Ing. Zdeněk Jirásek    


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/10
Prodej části pozemku v k. ú. Kaňk (Mgr. Čermáková) - USNESENÍ č. 136/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Proti:

 Tomáš Gryč      


   Zdrželo se:

 Jana Buřičová Ing. Jiří Kukla  Martin Suchánek, MBA  


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Silvia Doušová      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/11
Prodej části pozemku v k.ú. Poličany (p. Dobiáš) - USNESENÍ č. 137/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Silvia Doušová      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/12
Prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Kysela) - USNESENÍ č. 138/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Silvia Doušová      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/13
Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (pí Spurná) - USNESENÍ č. 139/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Silvia Doušová      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/14
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Sapák) - USNESENÍ č. 140/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Silvia Doušová      


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 4/15
Odkoupení budovy kina Modrý kříž Městem Kutná Hora (pí Rudolfová, pí Schilling)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 5
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Proti:

 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Milan Krčík
 Kateřina Špalková      


   Zdrželo se:

 Jana Buřičová Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Dana Vepřková      


   Nehlasovalo:

 Lenka Frankovicová      


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 4/16
Informativní zpráva - budova a technologie krytého plaveckého bazénu (TJ SPARTA Kutná Hora, z.s.) - USNESENÍ č. 141/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora  


   Proti:

Ing. Tomáš Pilc      


   Zdrželo se:

 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 4/17
Smlouva o spolupráci a o společném postupu (Luxury Home - GAMMA, s. r. o.) - hlasováno o odložení materiálu - ODLOŽENO
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 4/18
Umístění schodu - Barborská - USNESENÍ č. 142/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Vít Šnajdr      


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 4/19
Partnerská smlouva - Zapojení veřejnosti do rozvoje obce, rozpočtové opatření OSM č. 17/22 - USNESENÍ č. 143/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek    


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 4/20
Technické služby - rozpočtové opatření OSM č. 19/22 - USNESENÍ č. 144/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Soňa Žáčková      


   Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek  Kateřina Špalková    


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 4/21
INFO ZM - Modré zóny - USNESENÍ č. 145/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.    


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 4/22
Převzetí technického zhodnocení kabin ­ TJ Viktoria Sedlec,Rozpočtové opatření OSM č. 15 - USNESENÍ č. 146/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Kateřina Špalková  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 4/23
Dotační programy města Kutná Hora ­ oblast SPORT rok 2023 - USNESENÍ č. 147/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 4/24
Rozpočtové opatření OSM č.3, návrh VPS - USNESENÍ č. 148/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6/1
K závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO - USNESENÍ č. 149/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

Mgr. Štěpán Drtina      


Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 6/2
K závěrečnému účtu DSO Česká inspirace za rok 2021 - USNESENÍ č. 150/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
 Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Mgr. Bc. Vít Šnajdr    


   Nehlasovalo:

Ing. Zdeněk Jirásek      


Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 6/3
Dotační program Podpora kulturních činností pro rok 2023 - USNESENÍ č. 151/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

Ing. Zdeněk Jirásek      


Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 6/4
Dotační programy v oblasti kultura pro rok 2023 - USNESENÍ č. 152/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 6/5
Dotační programy Města K. Hora ­ obl.vzdělávání a vol.čas - USNESENÍ č. 153/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Ing. Zdeněk Jirásek      


Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 6/6
Mateřské školy Kutná Hora - dodatek zřizovací listiny - USNESENÍ č. 154/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 6/7
Rozpočtové opatření OCR školství č 4 - USNESENÍ č. 155/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 6/8
Výstup pracovní skupiny Kutná Hora přátelská k dětem - USNESENÍ č. 156/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
 Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

Mgr. Štěpán Drtina Mgr. Bc. Vít Šnajdr    


Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: 7/1
Záměr zřídit středisko výchovné péče v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 157/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická MUDr. Jan Havlovic    


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      


Číslo hlasování: 56
Číslo bodu: 8/1
Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury - USNESENÍ č. 158/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
 Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Vít Šnajdr      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      


Číslo hlasování: 57
Číslo bodu: 9/1
Monitorovací zpráva o statku UNESCO za rok 2021 - USNESENÍ č. 159/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      


Číslo hlasování: 58
Číslo bodu: 9/2
Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2022 - USNESENÍ č. 160/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Pilc Mgr. Bc. Vít Šnajdr  


Číslo hlasování: 59
Číslo bodu: 9/3
Návrh na rozpočtové opatření OPP č. 4 - USNESENÍ č. 161/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Ing. Tomáš Pilc  


Číslo hlasování: 60
Číslo bodu: 10/1
Zrušení JSDHO Kutná Hora - Neškaredice - USNESENÍ č. 162/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Ing. Tomáš Pilc    


Číslo hlasování: 61
Číslo bodu: 11/1
Záměr pro vypsání veřejné soutěže na zajištění dopravní obslužnosti města KH MHD se začátkem platnosti nové sml. - USNESENÍ č. 163/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Tomáš Pilc  


Číslo hlasování: 62
Číslo bodu: 14/1
OZV č. 03/2022, o nočním klidu - USNESENÍ č. 164/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Ing. Tomáš Pilc    


Číslo hlasování: 63
Číslo bodu: 14/2
Doporučení Kontrolního výboru - bod I. USNESENÍ č. 165/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová      


   Nehlasovalo:

 Kateřina Špalková      


Číslo hlasování: 64
Číslo bodu: 14/2
Zápis z jednání Kontrolního výboru č. KV-21/2022 - bod II. USNESENÍ č. 165/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Silvia Doušová  Kateřina Špalková    


Číslo hlasování: 65
Číslo bodu: 20/1
Uzavření VPS s Obci Bohdaneč - USNESENÍ č. 166/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 66
Číslo bodu: 40/2
Různé - k pronájmu parku pod Vl. dvorem - Creepy Teepee - rozhodnutí převést na RM
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 6
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Jozef Králik Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
 Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý    


Číslo hlasování: 67
Číslo bodu: 40/2
Různé - k pronájmu parku pod Vl. dvorem - Creepy Teepee
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 5
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 7
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Mgr. Bc. Vít Šnajdr  


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jiří Kukla
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

 Jana Buřičová Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Jozef Králik Ing. Tomáš Pilc
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek, MBA  Kateřina Špalková  


Číslo hlasování: 68
Číslo bodu: 40/2
Připomínky a dotazy zastupitelů - návrh Ing. Kukly k připomínce E. Lebedové
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 7
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jiří Kukla Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Ing. Tomáš Havlíček, MBA
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc  
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2022 » 21. června 2022

Nahoru