20. října 2007

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 20.října 2007

Usnesení č. 201/07 k uzavření veřejnoprávních smluv
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávních smluv s uvedenými obcemi: Suchdol, Miskovice, Nové Dvory, Malešov, Církvice.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2007 » 20. října 2007

Nahoru