20. června 2017

Výsledky hlasování

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 20.06.2017

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění č. 1/03, 6/53 a prezentace Zelenkovy vily
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  Číslo hlasování: 2
Číslo bodu:
prodloužení usnesení č. 61/17 - USNESENÍ č. 125/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu:
využití Zelenkovy vily - využití vily pro MŠ - k USNESENÍ č. 125/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková


   Proti:

Bc. Martin Starý      


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč Ing. Jozef Králik PhDr. Iva Pospíšilová  Václav VeselýČíslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/01
Pověření starosty zastupováním Města na valné hromadě - návrh Ing. Pilce
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 7
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Milan Krčík  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková


   Proti:

 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Mgr. Monika Válková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Josef Kraus
Mgr. Ladislava Krčmářová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/01
Pověření starosty zastupováním Města na valné hromadě - USNESENÍ č. 126/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 4
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý    


   Proti:

 Karel Koubský ml. Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik Mgr. Ladislava Krčmářová
 Martin Morávek MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/02
Právní rozbor Mgr. Běhounka k VZ sportovní haly Klimeška - ke zbavení mlčenlivosti
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25


   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková- USNESENÍ č. 125/17132/ Bc. Martin Starý  Václav Veselý


   Nehlasovalo:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/02
Právní rozbor Mgr. Běhounka k VZ sportovní haly Klimeška
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 1
Proti: 4
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 15
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič      


   Proti:

 Tomáš Gryč PhDr. Běla Hejná PhDr. Iva Pospíšilová Mgr. Monika Válková


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Bc. Martin Starý      


   Nehlasovalo:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2/01
Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2016 - USNESENÍ č. 127/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský ml.      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/02
Závěrečný účet za rok 2016 - USNESENÍ č. 128/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz
Ing. Ladislav Šorčík      


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský ml.      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/03
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora - USNESENÍ č. 129/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  


   Nehlasovalo:

PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.    Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2/04
Návrh na odpis pohledávek - USNESENÍ č. 130/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý    


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic Mgr. Jakub Obraz    


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský ml.      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2/05
Závěrečný účet DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2016 - USNESENÍ č. 131/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2/06
Další užití investičního úvěru - dílčí hlasování k bodu a)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý    


   Proti:

Ing. Ladislav Šorčík      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Dana Vepřková    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2/06
Další užití investičního úvěru - dílčí hlasování k bodu b)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2/06
Další užití investičního úvěru - dílčí hlasování k bodu c)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková


   Nehlasovalo:

Mgr. Ladislava Krčmářová      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2/06
Další užití investičního úvěru - USNESENÍ č. 132/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

PhDr. Běla Hejná Ing. Zuzana Moravčíková    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 2/07
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15 - 19 - USNESENÍ 133/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 2/08
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 134/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/01
Směna pozemků (p. Schwarzenberg) - USNESENÍ č. 135/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav VeselýČíslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/02
Prodej části pozemků v k.ú. Černíny (p. Piskač) - USNESENÍ č. 136/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/03
Prodej pozemku v k.ú. Malešov (Povodí Labe, s.p.) - USNESENÍ č. 137/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/04
Prodej objektu na Kaňku (p. Veber) - USNESENÍ č. 138/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík    Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/05
Uzavření dohody o splácení dluhu (man. Kalejovi) - USNESENÍ č. 139/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/06
Odstoupení od budoucí kupní smlouvy a budoucí NS (pí Moučková) - USNESENÍ č. 140/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík  Václav Veselý


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml. Mgr. Jakub Obraz Mgr. Dana Vepřková  Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/07
Rozpočtová opatření OSM č. 12-15/17 - USNESENÍ č. 141/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský st.    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/01
Snížení příspěvku z Fondu regenerace města (obnova domu Zámecká 136) - USNESENÍ č. 142/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.      Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/02
Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města - USNESENÍ č. 143/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/03
Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města - USNESENÍ č. 144/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6/51
Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk ­ přijetí dotace - USNESENÍ č. 145/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 3
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík  Václav Veselý


   Proti:

 Karel Koubský st.      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic Mgr. Jakub Obraz Mgr. Dana Vepřková  


   Nehlasovalo:

PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml. Ing. Zuzana Moravčíková  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/52
Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú. Kaňk ­ přijetí dotace - USNESENÍ č. 146/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  Václav Veselý  


   Proti:

Mgr. Dana Vepřková      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík    


   Nehlasovalo:

PhDr. Běla Hejná      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/53
Významné osobnosti pohřbené ve správním obvodu města KH - USNESENÍ č. 147/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 7/01
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města na soc. účely - USNESENÍ č. 148/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 7/02
Žádost o finanční podporu ­ Linka bezpečí, z.s. - protinávrh p.Koubského st.
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 2
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 2
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  


   Proti:

PhDr. Běla Hejná  Václav Veselý    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Bc. Martin Starý


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič PhDr. Iva Pospíšilová    Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 7/02
Žádost o finanční podporu ­ Linka bezpečí, z.s. - USNESENÍ č. 149/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý  Václav Veselý    


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 8/01
Zpráva kontrolního výboru o kontrole VZ haly Klimeška - USNESENÍ č. 150/17 návrh Dr. Hejné
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  Václav Veselý  


   Proti:

MUDr. Bohuslav Procházka      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 8/01
Zpráva kontrolního výboru o kontrole VZ haly Klimeška - USNESENÍ č. 151/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 15/01
Závěrečný účet DSO Česká inspirace - USNESENÍ č. 152/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 15/02
Závěrečný účet DSO Českého dědictví UNESCO - USNESENÍ č. 153/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      


   Nehlasovalo:

Mgr. Ladislava Krčmářová      
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2017 » 20. června 2017

Nahoru