19. listopadu 2018

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 19.listopadu 2018

Usnesení č. 181/18 k volebnímu řádu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Kutná Hora upravený v čl.V, odst. 3.
Zodpovídá : E. Hnátková    &nbsp Termín : 23.11.18


Usnesení č. 182/18 k volbě starosty města Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů do funkce uvolněného starosty města Kutná Hora pana Ing. Josefa Viktoru, Kutná Hora.


Usnesení č. 183/18 k volbě 1. místostarosty města Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů do funkce 1. uvolněného místostarosty města Kutná Hora pana Mgr. Bc. Víta Šnajdra,Kutná Hora.Usnesení č. 184/18 k volbě 2. místostarosty města Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů do funkce 2. uvolněného místostarosty města Kutná Hora paní Mgr. Bc. Silvii Doušovou, Kutná Hora.Usnesení č. 185/18 k volbě členů Rady města Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů členy Rady města Kutná Hora ve složení :
Bc. Štěpán Drtina, Kutná Hora
Josef Kraus, Kutná Hora
Ing. Jiří Kukla, Kutná Hora
RNDr. Robert Otruba, Kutná Hora
Ing. Tomáš Pilc, Kutná Hora
RNDr. Ivo Šanc, Kutná Hora.Usnesení č. 186/18 k určení počtu členů výborů
Zastupitelstvo města u r č u j e
v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů počet členů finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora, a to v počtu 9 členů.


Usnesení č. 187/18 k odměnám neuvolněným členům ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 19.11.2018 takto:
neuvolněný člen rady města - 7.998,- Kč měsíčně,
neuvolněný předseda výboru, komise či zvláštního orgánu - 3.990,- Kč měsíčně,
neuvolněný člen výboru, komise či zvláštního orgánu - 3.332,- Kč měsíčně,
neuvolněný člen zastupitelstva města - 1.999,- Kč měsíčně.

V případě souběhu více funkcí se odměny nesčítají.

Zodpovídá : E. Hnátková    &nbsp Termín : 30.11.18Ing. Josef Viktora, v.r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v.r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v.r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2018 » 19. listopadu 2018

Nahoru