19. ledna 2021

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora dne 19. 1. 2021

Číslo bodu: II.
Schválení programu - USNESENÍ
 č. 1/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 1/01
Zápisy a změny Osadních výborů – USNESENÍ č. 2/21

Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 1/02
K návrhu na vytvoření prac. skupiny - zdroje finanční pomoci - USNESENÍ č. 3/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Ing. T. Pilc

 

Číslo bodu: 1/03
Ke změně členů Kontrolního výboru - USNESENÍ č. 4/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 0
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 1/04
K účasti členů Rady města na jednáních r. 2020 – USNESENÍ č. 5/21

Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 1/05
Ke změně člena Finančního výboru – USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se:13
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, L. Frankovicová, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, M. Krčík, Mgr. K. Ptáček, M. Suchánek, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý

Zdržel se: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 1/10
k žádosti o darování osvětlení do muzeí – USNESENÍ č. 6/21

Zastupitelé města hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro:  Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

 

Proti: V. Veselý

Zdržel se: Ing. K. Daczická, L. Frankovicová, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, M. Krčík, Mgr. K. Ptáček, M. Suchánek, Ing. J. Treml,

Číslo bodu: 1/11
K VPS o poskytnutí dotace Nemocnici KH - USNESENÍ č. 7/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro:  Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 2/01
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 8/21

Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 2/02
K informativní zprávě o úpravách rozpočtu - USNESENÍ č. 9/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 2/03
K rozpočtovému opatření EKO - č. 01 - USNESENÍ č. 10/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 3/01
Prodloužení termínů plnění usnesení, zrušení usnesení ZM - USNESENÍ č. 11/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 3/04
Prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora (manž. Králikovi) - USNESENÍ č. 12/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasoval: Ing. J. Králik

Číslo bodu: 3/06
Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Edr) - USNESENÍ č. 13/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasoval: K. Špalková

Číslo bodu: 3/07
Prodej části pozemku v k. ú. Poličany (p. Černý)  – USNESENÍ č. 14/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasoval: K. Špalková

Číslo bodu: 3/08
Prodej části pozemku v k. ú. Morašice v ŽH (p. Hačko) – USNESENÍ č. 15/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasoval: K. Špalková

Číslo bodu: 4/01
VPS o poskytnutí  dotací na činnost organizací v roce 2021 – SPORT - USNESENÍ č. 16/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro:  Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: M. Hlavatý, M. Suchánek, V. Veselý,

Číslo bodu: 4/02
Žádost o posunutí termínů splátek půjčky TJ Sparta KH - USNESENÍ č. 17/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Proti: M. Hlavatý

Číslo bodu: 4/03
VPS k dotacím Podpora vzdělávání dětí a mládeže v KH pro rok 2021 - USNESENÍ č. 18/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: M. Hlavatý, M. Krčík, Ing. J. Treml

Číslo bodu: 4/04
k návrhu na uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy - USNESENÍ č. 19/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: M. Hlavatý, M. Suchánek, V. Veselý

Číslo bodu: 6/01
Rozpočtové opatření INV č. 01 – 04 – PROTINÁVRH Ing. Jiráska – USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, L. Frankovicová, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Mgr. K. Ptáček, Ing. M. Suchánek, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, S. Žáčková

Zdržel se: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, Ing. J. Viktora

Číslo bodu: 6/01
Rozpočtové opatření INV č. 01 – 04 – USNESENÍ č. 20/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:  Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Proti: M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek

Zdržel se: Ing. K. Daczická, L. Frankovicová, Ing. T. Havlíček, M. Krčík, M. Suchánek, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý

Číslo bodu: 7/01
Změna zřizovací listiny – PS KH - USNESENÍ č. 21/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 7/02
Financování Pečovatelské služby Kutná Hora - USNESENÍ č. 22/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 15/01
Návrh na rozpočtové opatření OCRM č. 01
 - USNESENÍ č. 23/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:  Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: M. Hlavatý, M. Krčík

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2021 » 19. ledna 2021

Nahoru