19. června 2018

 Výsledky hlasování

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 19.06.2018

 
Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - nezařazení bodu 1/05 do programu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 8
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík  Václav Veselý


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek RNDr. Ivo Šanc, CSc. PhDr.Mgr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Jakub Obraz    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu - zařazení bodu 4/08 do programu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 2
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

Ing. Jozef Králik  Martin Morávek    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Josef Kraus  Milan Krčík PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý  Václav Veselý    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: II.
Schválení programu - zařazení bodů 15/01 a 15/02 do programu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: II.
Schválení upraveného programu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Proti:

 Radim Fedorovič      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/01
Zápisy osadních výborů - USNESENÍ č. 108/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/02
Návrh na stanovení počtu zastupitelů ve VO 2018-2022 - USNESENÍ č. 109/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/03
Návrh na zastupování Města K. Hora na jednání VH MVE PLUS, s.r.o. - USNESENÍ č. 110/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Karel Koubský st.  Milan Krčík  Václav VeselýČíslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/04
Zřízení příspěvkové organizace Města Kutná Hora - protinávrh p. Hlavatého
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Martin Morávek      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. PhDr.Mgr. Monika Válková    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/04
Zřízení příspěvkové organizace Města Kutná Hora - USNESENÍ č. 111/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 2
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Milan Krčík      


   Zdrželo se:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  Václav Veselý  


   Nehlasovalo:

Ing. Jozef Králik  Martin Morávek    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/01
Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2017 - USNESENÍ č. 112/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Ladislav Šorčík      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2/02
Závěrečný účet za rok 2017 - USNESENÍ č. 113/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2/03
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 8; 10; 11 - protinávrh p. Starého
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 3
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Milan Krčík
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  Václav Veselý  


   Proti:

Ing. Jozef Králik  Josef Kraus PhDr.Mgr. Monika Válková  


   Zdrželo se:

PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2/03
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 8; 10; 11 - USNESENÍ č. 114/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Jan Balham  Radim Fedorovič MUDr. Jan Havlovic  Václav Veselý


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2/04
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 - USNESENÍ č. 115/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik  Martin Morávek    


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2/05
Návrh na rozpočtové opatření EKO 13 - 14 - USNESENÍ č. 116/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2/06
Obecně ZV č. 5/2018 o regulaci provozování hazardních her - USNESENÍ č. 117/18 - I. varianta
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 13
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Tomáš Gryč  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Milan Krčík
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka  


   Proti:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Bc. Martin Starý
Mgr. Dana Vepřková      Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 2/06
Obecně ZV č. 5/2018 o regulaci provozování hazardních her - USNESENÍ č. 117/18 II. varianta
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 12
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Ladislav Šorčík


   Proti:

 Jan Balham  Radim Fedorovič PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Bc. Martin Starý PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Milan Krčík RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Dana Vepřková      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 2/06
Obecně ZV č. 5/2018 o regulaci provozování hazardních her - USNESENÍ č. 117/18 III. varianta
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 3
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 2/06
Obecně ZV č. 5/2018 o regulaci provozování hazardních her - USNESENÍ č. 117/18 - varianta IV.
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 2
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Jan Balham  Radim Fedorovič    


   Nehlasovalo:

 Václav Veselý      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 2/07
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 118/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/01
Prodej části pozemku v k.ú. Veletov (p. Anders, pí Beringerová) - USNESENÍ č. 119/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/02
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Nowok) - USNESENÍ č. 120/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková      


   Zdrželo se:

MUDr. Bohuslav Procházka  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/03
Prodej části pozemku v k.ú. KH (SVJ Fučíkova č.p. 425, 426 KH) - USNESENÍ č. 121/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik Ing. Ladislav Šorčík Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/04
Prodej částí pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Jarošová, p. Němeček) - USNESENÍ č. 122/18 protinávrh p. Šorčíka
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková    


   Zdrželo se:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
Ing. Jozef Králik Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/05
Uzavření dodat. ke sml. na prodej pozemku v k.ú. Černíny (p. Odehnal) - USNESENÍ č. 123/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/06
Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Bouška) - USNESENÍ č. 124/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/07
Prominutí dluhu (Sparta Kutná Hora, z.s.) - USNESENÍ č. 125/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 2
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. PhDr.Mgr. Monika Válková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Martin Hlavatý Mgr. Jakub Obraz    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Milan Krčík  Martin Morávek Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/08
Rozpočtové opatření OSM č. 9/18 - USNESENÍ č. 126/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/01
Monitorovací zpráva UNESCO za rok 2017 - USNESENÍ č. 127/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Ladislav Šorčík      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/02
Snížení příspěvku z FRM a VPS (p. Dáňa) - USNESENÍ č. 128/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/03
Snížení příspěvku z FRM a VPS (manž. Jůnovi) - USNESENÍ č. 129/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/04
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 12 - USNESENÍ č. 130/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/05
Uzavření VPS (Římskokatol.farnost ­ arciděkanství KH) - USNESENÍ č. 131/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik      Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/06
Uzavření dodatku č.1 k VPS (p. Cón) - USNESENÍ č. 132/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/07
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 16 - USNESENÍ č. 133/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová  Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6/50
Změny Zakladatelské listiny společnosti KH TEBIS s.r.o. - HLASOVÁNO O STAŽENÍ
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 2
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml. PhDr. Iva Pospíšilová
Mgr. Dana Vepřková      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský MUDr. Bohuslav Procházka    Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6/51
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 7/18 - USNESENÍ č. 134/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/52
Darovací smlouva ­ veřejné osvětlení v ulici K Jakubu (Ing. M. Strnad) - USNESENÍ č. 135/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 7/01
Závěry ankety na téma zajištění předškolní péče o děti do 3 let - USNESENÍ č. 136/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 7/02
Aktualizace pravidel programu pro poskytování dotací na soc. účely - USNESENÍ č. 137/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

PhDr. Běla Hejná      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 7/03
Žádost o finanční podporu ­ Linka bezpečí, z.s. - USNESENÍ č. 138/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml. Mgr. Dana Vepřková    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 7/04
Informativní zpráva o záměru přesunout kapacitu sociální služby - USNESENÍ č. 139/18 - protinávrh p. Koubského ml.
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Karel Koubský st.      


   Zdrželo se:

MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. PhDr.Mgr. Monika Válková  Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 8/01
Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 02/2018 o nočním klidu - USNESENÍ č. 140/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Milan KrčíkČíslo hlasování: 44
Číslo bodu: 15/01
Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2017 - USNESENÍ č. 141/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Milan Krčík  Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 15/02
Závěrečný účet DSO České dědictví UNESCO za rok 2017 - USNESENÍ č. 142/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Milan Krčík  
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2018 » 19. června 2018

Nahoru