18. ledna 2022

Výsledky hlasování

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 18. 1. 2022


Číslo hlasování: 1

Číslo bodu: 1.2.
Schválení programu - USNESENÍ č. Z/1/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč,  MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek,  Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková

 

Číslo hlasování: 2

Číslo bodu: 8/03
Zrušení usnesení č. 180/21 - USNESENÍ č. Z/2/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek,   Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková

 

Číslo hlasování: 3

Číslo bodu: 8/04
Zřízení pracovní skupiny - USNESENÍ č. Z/3/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková

 

Číslo hlasování: 4

Číslo bodu: 2/01
Zápis z Finančního výboru - USNESENÍ č. Z/4/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik,  Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková

 

Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2/02

Předběžná úprava rozpočtu roku 2021 - USNESENÍ č. Z/5/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

 

Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2/03
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 – 2 - USNESENÍ č. Z/6/22

Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Protinávrh byl přijat.

Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková

 

Zdržel se:
Martin Hlavatý, Martin Suchánek

 

Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/01
Zápisy Osadních výborů - USNESENÍ č. Z/7/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

 

Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/02
Přehled účasti na jednáních RM a ZM za r.2021 - USNESENÍ č. Z/8/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková

 

Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4/01
Prodloužení termínů plnění usnesení - USNESENÍ č. Z/9/22
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková

 

Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4/02
Prodej pozemku v k.ú. KH (CZEVIN Capital, s.r.o.) - USNESENÍ č. Z/10/22
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

 

Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 4/03
Prodej pozemku v k.ú. Opatovice I (pí Bisingerová) - USNESENÍ č. Z/11/22

Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

 

Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4/04
Směna částí pozemků v k.ú. Černíny (pí Jiráková) - USNESENÍ č. Z/12/22
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik,  Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková

 

 

Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4/05
Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Neškaredice (ÚZSVM) - USNESENÍ č. Z/13/22
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik,  Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

 

Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4/06
Návrh na uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy - USNESENÍ č. Z/14/22
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1

Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik,  Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková  

Zdržel se:

Martin Hlavatý 

Nehlasoval:
MUDr. Jan Havlovic

  

Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4/07
VPS o poskytnutí dotací na činnost v roce 2022 – SPORT - USNESENÍ č. Z/15/22

Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Jozef Králik,  Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

Zdržel se:

Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek 

Nehlasoval:
Kateřina Špalková

  

Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4/08
Nabídka úvěru – SVJ Puškinská 656 – 658 - USNESENÍ č. Z/16/22
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 22
Proti:0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

Nehlasoval:
Josef Kraus

Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 6/01
VPS o poskytnutí dotace z programu Podpora vzdělávání dětí - USNESENÍ č. Z/17/22
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik,  Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

Zdržel se:

Martin Hlavatý 

 

Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 6/02
Návrh VPS o poskytnutí dotace pro Mozaiku – Kaňk, z.s.- USNESENÍ č. Z/18/22
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik,  Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

 

Číslo hlasování: 19

Číslo bodu: 6/03
Návrh VPS o poskytnutí dotace Nadaci Kutná Hora památka UNESCO - USNESENÍ č. Z/19/22
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik,  Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

Nehlasoval:
Martin Suchánek

Číslo hlasování: 20

Číslo bodu: 7/01
Financování Pečovatelské služby na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu - USNESENÍ č.  Z/20/22
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.
Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik,  Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

 

Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 7/02
Zpráva o hospodaření – Sociální fond pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora - USNESENÍ č. Z/21/22
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik,  Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

Nehlasoval:
RNDr. Ivo Šanc,CSc. 

 

Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 10/01
Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva - USNESENÍ č. Z/22/22
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.


Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik,  Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

Nehlasoval:
RNDr. Ivo Šanc,CSc.

 

Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 11/01
Dodatek č. 18 ke smlouvě veřejné linkové dopravy v systému PID (č. 381) - USNESENÍ č. Z/23/22
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik,  Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

Nehlasoval:
Mgr. Bc. Silvia Doušová 

 

Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 40/03
Standardní provozní postup správce hřbitova - USNESENÍ nebylo přijato

Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 2
Proti: 13
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Suchánek 

Proti:
Mgr. Štěpán Drtina, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Jozef Králik,  Josef Kraus, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

Zdržel se:
Milan Krčík, Mgr. Bc. Silvia Doušová, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Lenka Frankovicová, Martin Hlavatý, Kateřina Špalková, Ing. Zdeněk Jirásek, Tomáš Gryč,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2022 » 18. ledna 2022

Nahoru