18. června 2019

Výsledky hlasování

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 18.06.2019

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - stažení bodu 1/04, 15/02, odl. mat.č. 1/03 a doplnění bodů č. 1/01, 1/06, 4/6-8 a 7/02
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Zápisy osadních výborů - USNESENÍ č. 110/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Návrh Ing. Jiráska - Sjednocení zakladatel. listin městských společností
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 3
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková
 Václav Veselý      


   Proti:

Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková  


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Návrh Ing. Jiráska - protinávh p. Havlíčka - doplnění jednacího řádu ZM o bod 11 - USNESENÍ š. 111/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Milan Krčík RNDr. Robert Otruba
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/03
Návrh Ing. Jiráska - Změna (doplnění) jednacího řádu ZM - protinávh p. Havlíčka - bod 11
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík RNDr. Robert Otruba
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková  Václav Veselý  


   Proti:

Ing. Jozef Králik      


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/03
Návrh Ing. Jiráska - Změna (doplnění) jednacího řádu ZM - protinávh p. Havlíčka - bod 12
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 10
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková  Václav Veselý    


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Jozef Králik RNDr. Robert Otruba
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/05
Návrh Bc. Drtiny - Odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM - protinávrh mst. Šnajdra o odložení
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Jiří Kukla Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/06
Návrh Bc. Starého - II. etapa cyklostezky podél Vrchlice - USNESENÍ č. 112/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý  Soňa Žáčková


   Proti:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/01
Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2018 - USNESENÍ č. 113/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/02
Závěrečný účet za rok 2018 - USNESENÍ č. 114/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2/03
Návrh na rozpočtové opatření EKO 9 - USNESENÍ č. 115/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2/04
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 116/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/01
Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Daněk) - USNESENÍ č. 117/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý
RNDr. Robert Otruba Ing. Zdeněk Sedláček, MBA    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/02
Prodej pozemků v k. ú. Hetlín (obec Černíny) - USNESENÍ č. 118/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/03
Prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora (manželé Koch ­ Koch Hartmanová) - USNESENÍ č. 119/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý
Mgr. Karel Ptáček      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/04
Prodej objektu veřejných toalet a přilehlého pozemku v k. ú. Sedlec VŘ - USNESENÍ č. 120/19 - protinávrh p. Havlíčka
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/05
Zrušení usnesení ZM (směna lesních pozemků ­ p. Vágner) - USNESENÍ č. 121/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/01
Uzavření VPS (Ambition s.r.o.) - USNESENÍ č. 122/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/02
Doplnění a změny textu v Zásadách FRM - USNESENÍ č. 123/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 12 - USNESENÍ č. 124/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek Mgr. Karel Ptáček  Václav Veselý


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/04
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 14-16 - USNESENÍ č. 125/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/05
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 a uzavření VPS - USNESENÍ č. 126/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý RNDr. Robert Otruba
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.    


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/06
Dotační programy oblast sport - protinávrh p. Starého
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 3
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková  Václav Veselý  


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/06
Dotační programy ­ oblast sport - USNESENÍ č. 127/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý  Milan Krčík Ing. Jiří KuklaČíslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/07
Dotační programy ­ oblast vzdělávání a volný čas - USNESENÍ č. 128/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/08
Dotační programy ­ oblast kultura - USNESENÍ č. 129/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 5/01
Poskytnutí zápůjčky z FRB - USNESENÍ č. 130/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 5/02
Dodatek ke smlouvě o zápůjčku z FRB - USNESENÍ č. 131/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6/01
Přijetí dotace na akci „Masarykova ulice ­ rekonstrukce chodníků“ - USNESENÍ č. 132/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 7/01
Pravidla Programu pro poskytování dotací na soc. účely - USNESENÍ č. 133/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 7/02
Zpětvzetí žádosti organizace Domácí hospic Srdcem, z.ú. - USNESENÍ č. 134/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 10/01
Sml. na zajištění provozování MAD na období 2019-2024 - USNESENÍ č. 135/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek      


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 15/01
Zpráva o závěrečném účtu dobrovolného svazku obcí UNESCO za rok 2018 - USNESENÍ č. 136/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2019 » 18. června 2019

Nahoru