17. prosince 2019

 HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 17.12.2019Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - protinávrh pana Jiráska
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 4
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Proti:

Ing. Tomáš Pilc Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Dana Vepřková  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 3
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek Mgr. Karel Ptáček Ing. Josef Treml  


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý
 Milan Krčík Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková  Václav Veselý


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/01
Zápisy osadních výborů - USNESENÍ č. 211/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/02
Tvorba, čerpání a užití soc. fondu na rok 2020 - protinávrh pana Jiráska
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 3
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Milan Krčík Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
 Václav Veselý      


   Proti:

RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/02
Tvorba, čerpání a užití soc. fondu na rok 2020 - USNESENÍ č. 212/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 4
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Proti:

 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Kateřina Špalková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Milan Krčík Bc. Martin Starý


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/03
Termíny jednání ZM pro rok 2020 - USNESENÍ č. 213/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/05
Zařazení do územní působnosti MAS Lípa pro venkov - USNESENÍ č. 214/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/06
Volba do orgánů společnosti VHS Vrchlice ­ Maleč, a. s. - USNESENÍ č. 215/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Martin Hlavatý  Milan Krčík
Bc. Martin Starý  Václav Veselý    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/01
Návrh rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2020 - protinávh pana Jiráska (-2000tKč z fonfu KH Tebis)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 6
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček
Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/01
Návrh rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2020 - protinávh pana Jiráska (-500tKč z mezd)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 10
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Tomáš Gryč  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková  Václav Veselý    


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík RNDr. Robert Otruba
Mgr. Karel Ptáček Ing. Josef Treml    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2/01
Návrh rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2020 - protinávh pana Jiráska (-150tKč pro zastupitele)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 2
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2/01
Návrh rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2020 - protinávh pana Jiráska (-290tKč na propagaci)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček
Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Proti:

Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2/01
Návrh rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2020 - protinávh pana Jiráska (1000tKč převést pro osadní výbory)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 6
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček
Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Proti:

Bc. Štěpán Drtina RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2/01
Návrh rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2020 - USNESENÍ č. 216/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 4
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Kateřina Špalková


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Milan Krčík
Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý Ing. Josef Treml  Václav Veselý


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2/02
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022 - USNESENÍ č. 217/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková
 Václav Veselý      


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4/01
Uzavření VPS ­ Mozaika ­ Kaňk z.s. - USNESENÍ č. 218/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 45 - USNESENÍ č. 219/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 3
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Milan Krčík Bc. Martin Starý  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/03
Vzor VPS ­ Fond regenerace města Kutné Hory - USNESENÍ č. 220/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Milan Krčík    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/04
Uzavření VPS ­ „Kutná Hora ­ památka UNESCO“ - USNESENÍ č. 221/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 6/50
Kupní smlouva ­ Kogenční jednotky TEDOMVI - USNESENÍ č. 222/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 4
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Proti:

Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček  


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 1/04
Cestovní ruch a parkování v Kutné Hoře
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 4
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček
Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 8/01
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM KH - USNESENÍ č. 223/19 - bod č. 1
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 8/01
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM KH - USNESENÍ č. 223/19 - bod č. 2
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 8/01
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM KH - USNESENÍ č. 223/19 - bod č. 3
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 8/01
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM KH - návrh pana Jiráska
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 15
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: VIII.
Různé - návrh pana Šnajdra - k projednání opatření ke Generelu dopravy - USNESENÍ č. 224/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2019 » 17. prosince 2019

Nahoru