16. února 2016

Výsledky hlasování

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 16.02.2016Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - změna programu dle MUDr. Havlovice
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 9
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková


   Proti:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč PhDr. Běla Hejná Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 3
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský st.  


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský ml. Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana VepřkováČíslo hlasování: 3
Číslo bodu: 3/01
Odkup KD Lorec s pozemky v Kutné Hoře (Sparta KH, a.s.) - USNESENÍ č. 37/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 8
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

Ing. Tomáš Pilc      


   Zdrželo se:

PhDr. Běla Hejná Bc. Martin Starý    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana VepřkováČíslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3/01
Odkup KD Lorec s pozemky v Kutné Hoře (Sparta KH, a.s.) - USNESENÍ č. 37/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Proti:

 Karel Koubský st. Ing. Tomáš Pilc    


   Zdrželo se:

PhDr. Běla Hejná Bc. Martin Starý    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 6/01
Rozpočtové opatření OI č.03 - USNESENÍ č. 38/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

Ing. Ladislav Šorčík      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Dana Vepřková  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 6/02
Doplnění zásobníku investičních akcí ­ Dačického dům - USNESENÍ č. 39/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 7/01
Smlouva na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD - USNESENÍ č. 40/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml. Mgr. Dana Vepřková    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 7/02
Smlouva na úhradu prokazatelné ztráty - linka č. 240015 - USNESENÍ č. 41/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz Mgr. Dana VepřkováČíslo hlasování: 9
Číslo bodu: 7/03
Smlouva na úhradu části prokazatelné ztráty - linka PID č. 381 - USNESENÍ č. 42/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková    
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2016 » 16. února 2016

Nahoru