16. března 2021

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora dne 16. 3. 2021

Číslo bodu: II.
Schválení programu - USNESENÍ
 č. 24/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 5/02
Pořízení změny č. 1ÚP KH zkráceným postupem – USNESENÍ č. 25/21

Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 1/01
Otevřený dopis OsV Sedlec ke stěhování Oblastní charity KH - USNESENÍ č. 26/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 1/02
Podmínky a fin. krytí pomoci podnikatelům a organizací s IČO - USNESENÍ č. 27/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, Ing. T. Havlíček, MBA, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, S. Žáčková

Zdržel se: T. Gryč, MUDr. J. Havlovic, RNDr. I. Šanc, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora,

Číslo bodu: 1/03
Zápis Osadního výboru – USNESENÍ č. 28/21

Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasoval: RNDr. I. Šanc

Číslo bodu: 1/04

Žádost o spoluúčast na dotaci pro SKP Olympia KH – PROTINÁVRH Ing. Jiráska – USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 2
Zdrželo se: 15
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Ing. T. Havlíček, MBA, Ing. Z. Jirásek, Mgr. K. Ptáček, M. Suchánek, K. Špalková, Ing. J. Treml

Proti:  T. Gryč, Mgr. Bc. Dana Vepřková,

Zdržel se:  Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, Ing. L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

 

Číslo bodu: 1/04
Žádost o spoluúčast na dotaci pro SKP Olympia KH, bod A) – USNESENÍ č. 29/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se:1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: L. Frankovicová

Číslo bodu: 1/04
Žádost o spoluúčast na dotaci pro SKP Olympia KH, bod B) – USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 1
Zdrželo se:15
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, Ing. Z. Jirásek, Mgr. K. Ptáček, M. Suchánek, K. Špalková, Ing. J. Treml,

Proti: RNDr. I. Šanc

Zdržel se:  Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Ing. Z. Sedláček, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 2/01
OZV č. 1/2021 o změně OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu – USNESENÍ č. 30/21

Zastupitelé města hlasovali následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro:  Ing. K. Daczická, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasovali: Mgr. S. Doušová

Číslo bodu: 2/02
Konečná úprava rozpočtu 2020 - USNESENÍ č. 31/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro:  Ing. K. Daczická, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasovali: Mgr. S. Doušová

Číslo bodu: 2/03
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.12.2020 - USNESENÍ č. 32/21

Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro:  Ing. K. Daczická, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasovali: Mgr. S. Doušová

Číslo bodu: 2/04
Návrh na rozpočtové opatření EKO č.5 - USNESENÍ č. 33/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasovali: Mgr. K. Ptáček

Číslo bodu: 2/05
Návrt na mimořádnou splátku úvěru a rozpočtové opatření EKO č. 2 - USNESENÍ č. 34/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček,MBA, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasovali: Mgr. K. Ptáček

Číslo bodu: 2/06
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 35/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasovali: K. Špalková

 

Číslo bodu: 3/01
Prodloužení termínů plnění usnesení, zrušení usnesení ZM - USNESENÍ č. 36/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasovali: K. Špalková

Číslo bodu: 3/02
Prodej kanalizační stoky (VHS Vrchlice-Maleč, a.s.) - USNESENÍ č. 37/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 3/03
Prodej pozemků v k.ú. Zhoř u Červ. Janovic (man. Kadlecovi) - USNESENÍ č. 38/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: IIng. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Ing. Z. Sedláček

Číslo bodu: 3/04
Prodej části pozemku v k. ú. Poličany (p. Černý)  – USNESENÍ č. 39/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 3/05
Prodej části pozemku v k. ú. Kaňk (man. Růžičkovi) – USNESENÍ č. 40/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 3/06
Prodej části pozemku v k. ú. Kaňk (Pilcová) - USNESENÍ č. 41/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:  Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 3/07
Prodej nemovitých věcí v k.ú. Kaňk (p. Novák) - USNESENÍ č. 42/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 3/08
Prodej nemovitých věcí v k.ú. Kaňk (p. Novák) - USNESENÍ č. 43/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Mgr. Š. Drtina, Ing. J. Treml

Číslo bodu: 3/09
Prodej nemovitých věcí v k.ú. Kaňk (p. Novák) - USNESENÍ č. 44/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 3/10
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (Mgr. Kadlec) PROTINÁVRH Mgr. Doušové – USNESENÍ č. 45/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Proti: RNDr. R. Otruba

Zdržel se: T. Gryč, Ing. J. Králik, Ing. J. Treml, Ing. J. Kukla

Nehlasoval: Ing. T. Havlíček, MBA

 

Číslo bodu: 3/11
Prodej části pozemku v k.ú. Malín (p. Zelený) - USNESENÍ č. 46/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasoval: Ing. T. Havlíček, MBA

Číslo bodu: 3/12
Prodej pozemků a částí pozemků v k.ú. KH (pí Chu Thi Duyen) - USNESENÍ č. 47/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 3/13
Zpráva k prodeji bytů Puškinská I. a II. - USNESENÍ č. 48/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Ing. Z. Sedláček

Číslo bodu: 3/14
Prodloužení termínů plnění usnesení ZM - USNESENÍ č. 49/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 3/15
Rozpočtové opatření OSM č. 1/21 - USNESENÍ č. 50/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 4/01
K Velkým kulturním projektům Města KH pro r. 2021 - USNESENÍ č. 51/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasoval: Mgr. Bc. Dana Vepřková

Číslo bodu: 4/02
K Fondu regenerace města Kutné Hory pro r. 2021 - USNESENÍ č. 52/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasoval: Mgr. Bc. Dana Vepřková

 

Číslo bodu: 4/03
K Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na r. 2021 - USNESENÍ č. 53/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasoval: Mgr. Bc. Dana Vepřková

Číslo bodu: 4/04
K Rozpočtovému opatření OPPŠK č.3 a VPS- registrovaní žáci – protinávrh Z. Jiráska - USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 7
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

Pro:  L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, RNDr. I. Šanc, K. Špalková,

Proti: J. Kraus, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, Mgr. K. Ptáček, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, S. Žáčková

Zdržel se: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, Ing. J. Kukla, MUDr. B. Procházka, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, Mgr. V. Šnajdr, Ing. J. Treml, Ing. J. Viktora,

 

Číslo bodu: 4/04
K Rozpočtovému opatření OPPŠK č.3 a VPS- registrovaní žáci - USNESENÍ č. 54/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, Mgr. V. Šnajdr, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Ing. J. Králik, L. Frankovicová, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, RNDr. I. Šanc, K. Špalková,

Číslo bodu: 5/01
Návrh na rozdělení fin. prostředků z FRB pro rok 2021 - USNESENÍ č. 55/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 5/03
Informativní zpráva o splnění usnesení č. 48/20 část b) ze dne 28.04.2020 - USNESENÍ č. 56/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

 

Číslo bodu: 6/01
Rozpočtové opatření INV č. 05 - USNESENÍ č. 57/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

 

Číslo bodu: 6/02
Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova - USNESENÍ č. 58/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, M. Suchánek, V. Veselý,

Číslo bodu: 6/03
Vyhořelá ubytovna – informativní zpráva - USNESENÍ č. 59/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

 

Číslo bodu: 7/01
Financování pečovatelské služby – dodatek č. 1 - USNESENÍ č. 60/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 8/01
Zápis z jednání Kontrolního výboru I. - č. KV-13/2021 - USNESENÍ č. 61/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasoval: M. Hlavatý

Číslo bodu: 8/01
Zápis z jednání Kontrolního výboru II. – Změna statutu KV - USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, Mgr. K. Ptáček, M. Suchánek, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý,

Zdržel se: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasoval:  M. Hlavatý

 

Číslo bodu: 10/01
Dodatky ke smlouvě o provozování MHD - USNESENÍ č. 62/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MBA, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr. V. Šnajdr, K. Špalková, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: M. Suchánek, Ing. J. Treml, V. Veselý,

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2021 » 16. března 2021

Nahoru