15. září 2020

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 15.09.2020Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - protinávrh pana Havlíčka
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček
 Martin Suchánek  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic    


   Zdrželo se:

Mgr. Štěpán Drtina Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu - USNESENÍ č. 122/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková    


   Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek      


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý  Milan Krčík
Mgr. Karel Ptáček  Martin Suchánek  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
 Václav Veselý      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/01
Zápisy Osadních výborů - USNESENÍ č. 123/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/02
Přísedící okresního soudu - USNESENÍ č. 124/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/03
OZV k regulaci používání zábavní pyrotechniky
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 5
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková  


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic Ing. Tomáš Pilc  Martin Suchánek  Kateřina Špalková
 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Ing. Josef Treml


   Nehlasovalo:

Mgr. Karel Ptáček      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/04
Vzor VPS k poskytování dotací - USNESENÍ č. 125/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/05
Návrh změny jednacího řádu zastupitelstva města - Zmatečné hlasování
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 11
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková    


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek  Kateřina Špalková  Václav Veselý  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/05
Návrh změny jednacího řádu zastupitelstva města - Zmatečné hlasování
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/05
Návrh změny jednacího řádu zastupitelstva města - protinávrh pana Šance - USNESENÍ č. 126/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

 Milan Krčík  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1/06
Memorandum o partnerství ­ Eduzměna - protinávrh pana Havlíčka
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 5
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček
 Martin Suchánek  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Proti:

Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic RNDr. Robert Otruba Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1/06
Memorandum o partnerství ­ Eduzměna - USNESENÍ č. 127/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček
 Martin Suchánek  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1/07
VPS o poskytnutí dotace Nemocnice KH - USNESENÍ č. 128/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Ing. Josef Treml    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2/01
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 6. 2020 - USNESENÍ č. 129/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2/02
Zápis z jednání Finančního výboru - USNESENÍ č. 130/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/01
Uzavření dodatku kupní smlouvy - k. ú. Černíny (p. Odehnal) - USNESENÍ č. 131/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/02
Plán spol. zařízení v rámci KoPÚ v k. ú. Neškaredice - USNESENÍ č. 132/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Mgr. Štěpán Drtina      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/03
Smluvní zřízení práva stavby na pozemku v k. ú. KH (TJ SPARTA KH, z. s.) - USNESENÍ č. 133/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/04
Směna pozemků v Kutné Hoře (VHS Vrchlice-Maleč, a.s.) - USNESENÍ č. 134/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml      


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/05
Směna lesních pozemků na Katlově (p. Vágner) - USNESENÍ č. 135/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/06
Zřízení předkup. práva k pozemku v k. ú. Paběnice (p. Vágner) - USNESENÍ č. 136/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc, CSc.


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/07
Odkoupení pozemků v k. ú. Kutná Hora městem (spol. HPH) - USNESENÍ č. 137/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/08
Souhlasné prohlášení - průběh hranic poz. v KH (Kat. úřad) - USNESENÍ č. 138/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/09
Prodej budovy bývalé ZŠ č. p. 167 s pozemky v k. ú. Malín - USNESENÍ č. 139/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík  Martin Suchánek
 Kateřina Špalková  Václav Veselý    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/10
Prodej části pozemku v k. ú. KH (ČEZ Distribuce, a. s.) - USNESENÍ č. 140/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/11
Uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (pí Lhoťanová) - USNESENÍ č. 141/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/01
Uzavření dodatku VPS (TJ Sparta KH) - USNESENÍ č. 142/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/02
Navýšení příspěvku z FRM Kutné Hory na rok 2020 - USNESENÍ č. 143/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 36 - USNESENÍ č. 144/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Dana Vepřková      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 5/01
Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ - USNESENÍ č. 145/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Mgr. Štěpán Drtina      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/50
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 11/20 - USNESENÍ č. 146/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 7/01
Pravidla Sociálního fondu - USNESENÍ č. 147/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 15/01
Závěrečný účet DSO Česká inspirace - USNESENÍ č. 148/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2020 » 15. září 2020

Nahoru