15. prosince 2020

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora dne 15. 12. 2020

Číslo bodu: II.
Schválení programu - PROTINÁVRH

Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 2
Zdrželo se: 15
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

Pro: L. Frankovicová, Ing. Z. Jirásek, M. Krčík, RNDr. R. Otruba, K. Špalková, V. Veselý, Ing, J. Treml 

Proti:  T. Gryč, Ing. J. Viktora,

Zdržel se: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. J. Králik, J. Kraus,  Ing. J, Kukla,  Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, Mgr. D. VepřkováS. Žáčková

Schválení programu - USNESENÍ č. 171/20
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 21
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, MUDr. J. Havlovic, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Proti: Ing. Z. Jirásek

Zdržel se: K. Špalková, Ing, J. Treml


Číslo bodu: 1/01
Zápisy a změny Osadních výborů – USNESENÍ č. 172/20

Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 1/02
Termíny jednání RM a ZM Kutná Hora na rok 2021 - USNESENÍ č. 173/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 1/03
Tvorba, čerpání a zásady sociálního fondu na rok 2021  - USNESENÍ č. 174/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, MUDr. J. Havlovic, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Ing. Z. Jirásek

Číslo bodu: 1/04
Zápis z Kontrolního výboru č. 11/2020 - rozdělení hlasování na jednotlivé body

Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: T. Gryč, K. Špalková, V. Veselý, M. Suchánek,

Číslo bodu: 1/04
Zápisy Kontrolního výboru ZM - bod. I. - USNESENÍ č. 175/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Ing. T. Pilc

Číslo bodu: 1/04
Zápisy Kontrolního výboru ZM - bod. II.
Zastupitelé města hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 15
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

Pro: T. Gryč, Ing. Z. Jirásek, M. Krčík, Ing. J, Kukla, Mgr. K. Ptáček, M. Suchánek, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý

Zdržel se: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, MUDr. J. Havlovic, Ing. J. Králik, J. Kraus, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, Mgr. D. Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková


Číslo bodu: 2/01
Návrh rozpočtu na rok 2021 - PROTINÁVRH Ing. Havlíček
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 12
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

Pro:  Ing. T. Havlíček, Mgr. K. Ptáček, M. Suchánek, Ing. J. Treml, V. Veselý,  

Proti: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing. Z. Sedláček, Mgr. D. Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková  

Zdržel se: L. Frankovicová, T. Gryč, M. Krčík, Ing. T. Pilc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková     

Nehlasoval: Ing. Z. Jirásek, RNDr. I. Šanc

Číslo bodu: 2/01
Návrh rozpočtu na rok 2021 - PROTINÁVRH M. Suchánek

Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 9
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

Pro:  Ing. T. Havlíček, M. Suchánek, Ing. J. Treml, V. Veselý,  

Proti: Mgr. S. Doušová, MUDr. J. Havlovic, J. Kraus, Ing. J. Kukla, MUDr. B. Procházka, Ing. Z. Sedláček, Mgr V. Šnajdr, Mgr. D. Vepřková, Ing. J. Viktora,  

Zdržel se: Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, M. Krčík, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, Mgr. K. Ptáček, RNDr. I. Šanc, K. Špalková, S. Žáčková

Číslo bodu: 2/01
Návrh rozpočtu na rok 2021 - USNESENÍ č. 176/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr,  Mgr. D. Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková 

Proti: Ing. T. Havlíček  

Zdržel se: L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. Z. Jirásek, M. Krčík, M. Suchánek, Mgr. K. Ptáček, Ing. J. Treml, K. Špalková, V. Veselý

Číslo bodu: 2/02
Střednědobý výhled rozpočtu Města 2022 - 2023 - USNESENÍ č. 177/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Mgr. D. Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková 

Zdržel se:  Ing. T. Havlíček,  M. Krčík, M. Suchánek, Mgr. K. Ptáček, Ing. J. Treml,  V. Veselý

Číslo bodu: 2/03
Dodatek k VPS č. 1 a návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4  - USNESENÍ č. 178/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 2/04
Závěrečné úpravy rozpočtu - USNESENÍ č. 179/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 2/05
Návrh na odpis pohledávek - USNESENÍ č. 180/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč,  MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka,  Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Mgr. D. Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Proti: M. Suchánek, V. Veselý

Zdržel se: Ing. T. Havlíček, Mgr. K. Ptáček,  Ing. J. Treml

Číslo bodu: 2/06
Zápis z jednání Finančního výboru – USNESENÍ č. 181/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Nehlasoval: J. Kraus, Mgr. D. Vepřková

Číslo bodu: 3/01
Ke směnné smlouvě na pozemky (VHS Vrchlice-Maleč, a.s.) – USNESENÍ č. 182/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 3/02
K prodeji části pozemku v k. ú. Malín (Geladia Trade s.r.o.) - USNESENÍ č. 183/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:  Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč,  MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka,  Ing. Z. Sedláček,  RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr,  Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková,  Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Mgr. S. Doušová, Ing. T. Havlíček, Ing. J. Kukla, Mgr. K. Ptáček, M. Suchánek, K. Špalková, V. Veselý

Číslo bodu: 3/03
K prodeji části pozemku v k. ú. KH (ČEZ Distribuce a.s.) - USNESENÍ č. 184/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Číslo bodu: 3/04
K prodeji části pozemku v k. ú. Kaňk (pí Macková) - PROTINÁVRH M. Krčík - USNESENÍ č. 185/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, J. Kraus, M. Krčík,  Ing. T. Pilc, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr,  Ing. J. Treml,  V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Mgr. S. Doušová, Ing. J. Králik, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, K. Špalková, Mgr. D. Vepřková,

Číslo bodu: 3/05
K prodeji pozemku v k. ú. K. Hora (Spol. vlast. Vojtěšská 31) - PROTINÁVRH Ing. Pilc
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 3
Zdrželo se: 16
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

Pro: L. Frankovicová, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. D. Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Proti: T. Gryč, Ing. Z. Jirásek, K. Špalková,

Zdržel se: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, J. Kraus, Ing. J. Králik, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, Ing. J. Treml, M. Suchánek, V. Veselý

Číslo bodu: 3/05
K prodeji pozemku v k. ú. K. Hora (Spol. vlast. Vojtěšská 31) - USNESENÍ č. 186/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, T. Gryč, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, Ing. J. Kukla, M. Suchánek, K. Špalková, MUDr. RNDr. R. Otruba, B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr,  Ing. J. Viktora

Zdržel se: L. Frankovicová, M. Krčík, Ing. T. Pilc, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, S. Žáčková

Nehlasoval: Ing. T. Havlíček

Číslo bodu: 3/06

K prodeji pozemků v k. ú. Veletov (p. Kotěšovec) - USNESENÍ č. 187/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J. Kukla, M. Suchánek, K. Špalková, MUDr. RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Ing. J. Treml   

Nehlasoval: Ing. T. Havlíček


Číslo bodu: 3/07
K prodeji pozemku v k. ú. Kaňk (p. Tesárek) - USNESENÍ č. 188/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus,  M. Krčík, Ing. J. Kukla,  K. Špalková, MUDr. RNDr. R. Otruba, B. Procházka, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, Mgr. D. Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Ing. T. Pilc, Mgr. K. Ptáček, M. Suchánek, Ing. J. Treml, V. Veselý, 

Nehlasoval: Ing. T. Havlíček


Číslo bodu: 4/01
Dotace pro nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" - USNESENÍ č. 189/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:  Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, MUDr. J. Havlovic,  Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Ing. Z. Jirásek

Nehlasoval:  Ing. T. Havlíček

Číslo bodu: 4/02
Snížení příspěvku z FRM na rok 2020 a uzavření VPS
 - USNESENÍ č. 190/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:  Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic,  Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková,  Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Ing. Z. Jirásek, V. Veselý, M. Suchánek


Číslo bodu: 4/03
Dotace na činnost organizace v r. 2021 pro Mozaiku - Kaňk, z. s. - USNESENÍ č. 191/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:  Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková

Zdržel se: Ing. T. Havlíček, M. Suchánek

Číslo bodu: 4/04

Návrh na uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy - USNESENÍ č. 192/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková   


Číslo bodu: 4/05

Rozpočtového opatření OPPŠK č. 40

Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

Pro:  Mgr. Š. Drtina, T. Gryč, MUDr. J. Havlovic, Ing. J. Králik, J. Kraus,  Ing. J, Kukla,  Ing. T. Pilc,  Ing. Z. Sedláček,RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr,  Mgr. D. Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková   

Proti: Ing. Z. Jirásek, K. Špalková, 

Zdržel se: L. Frankovicová, Ing. T. Havlíček, M. Krčík, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, M. Suchánek, Ing. J. Treml, V. Veselý, 

Nehlasoval: Mgr. S. Doušová, Mgr. K. Ptáček

 

Číslo bodu: 5/01
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ – USNESENÍ č. 193/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka,  Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková 

Nehlasoval: Mgr. K. Ptáček

 

Číslo bodu: 5/02

Informativní zpráva FRB 2020, Vyhlášení VŘ v roce 2021 – USNESENÍ č. 194/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka,  Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková 

Nehlasoval: Mgr. K. Ptáček

Číslo bodu: 6/01

Rozpočtové opatření INV č. 22 – USNESENÍ č. 195/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka,  Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková 

Nehlasoval: Mgr. K. Ptáček


Číslo bodu: 7/01
Žádost Oblastní charity Kutná Hora - USNESENÍ č. 196/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora, S. Žáčková 

Číslo bodu: 15/01
Návrh na rozpočtové opatření OCRM č. 03 - USNESENÍ č. 197/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč,  MUDr. J. Havlovic, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus,  Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Ing. J. Treml, Mgr. D. Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková 

Zdržel se: M. Krčík, Ing. T. Havlíček,  M. Suchánek, V. Veselý, 

 

Číslo bodu: V. Dotazy a připomínky zastupitelů
Koncepce sportu – návrh Ing. Jiráska
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 1
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

Pro: L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, Ing. Z. Jirásek, M. Krčík, M. Suchánek, K. Špalková, Ing. J. Treml, V. Veselý,  

Proti: Mgr. V. Šnajdr

Zdržel se: Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. J. Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka,  Mgr. K. Ptáček, Ing. Z. Sedláček, RNDr. I. Šanc,  Mgr. D. Vepřková, Ing. J. Viktora, S. Žáčková 

Nehlasoval: Mgr. S. Doušová

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2020 » 15. prosince 2020

Nahoru