15. listopadu 2022

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zasedání zastupitelstva města, dne 15.11.2022Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - USNESENÍ č. 242/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3/1
Přísedící okresního soudu - USNESENÍ č. 243/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová MUDr. Petr Geřábek
Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá
Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Bc. Tomáš Fišera MUDr. Jan Havlovic  Richard Nocar  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 3/2
Návrh členství Kontrolního výboru ZM - USNESENÍ č. 244/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3/3
Návrh členství Finančního výboru ZM
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 9
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Silvia Doušová MUDr. Petr Geřábek Mgr. Patricie Koubská  Martin Suchánek, MBA
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr    


   Proti:

 Zdeněk Bartl MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski  Ladislav Pilař PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická Bc. Tomáš Fišera Ing. Zuzana Moravčíková  Richard Nocar
RNDr. Robert Otruba Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Kateřina Špalková


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/3
Návrh členství Finančního výboru ZM - protinávrh - USNESENÍ č. 245/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Bc. Tomáš Fišera MUDr. Jan Havlovic
Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Mgr. Silvia Doušová MUDr. Petr Geřábek Mgr. Patricie Koubská Ing. Markéta Šedivá
Mgr. Vít Šnajdr      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/4
Kontrola plnění usnesení - USNESENÍ č. 246/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/5
Zastoupení na VH MVE Plus a VHS Vrchlice - Maleč - USNESENÍ č. 247/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4/1
Prodloužení termínu plnění usnesení ZM - USNESENÍ č. 248/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4/2
Zrušení usnesení č. Z/88/22(2) - USNESENÍ č. 249/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4/3
Prodej bytové jednotky č. 576/26 (Nádražní ul.) - USNESENÍ č. 250/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 4/4
Prodej a odkup části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Majoroš) - USNESENÍ č. 251/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek
Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Martin Suchánek, MBA
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic RNDr. Robert Otruba    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Bartl Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski  Jakub Skyva


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4/5
Prodej pozemků v ZO Poličany (pí Blumentálová) - USNESENÍ č. 252/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Richard Nocar      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4/6
Prodej pozemků v k. ú. Kaňk (manž. Krejčí) - USNESENÍ č. 253/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková    


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4/7
Prodej pozemkpů v k. ú. Kaňk (manž. Kuttovi) - USNESENÍ č. 254/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová MUDr. Petr Geřábek
MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
 Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Bc. Tomáš Fišera  Richard Nocar    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4/8
Prodej pozemků v k. ú. Veletov (manž. Hlaváčovi) - USNESENÍ č. 255/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4/9
Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Zubov) - USNESENÍ č. 256/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4/10
Prodej pozemků v k. ú. Černíny (manž. Odehnalovi) - USNESENÍ č. 257/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/11
Odkup pozemků (Státní statek Čáslav) - USNESENÍ č. 258/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/12
Žádost místopředsedy fotbalového klubu Sparta Kutná Hora, z.s. - USNESENÍ č. 259/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

Mgr. Vít Šnajdr      


   Zdrželo se:

Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera Mgr. Patricie Koubská  


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 5/1
Odpis části projektové dokumentace - Infrastruktura ZŠ Kutná Hora - USNESENÍ č. 260/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Richard Nocar
RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Martin Suchánek, MBA      


   Nehlasovalo:

Mgr. Tomáš Morawski      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 6/1
Rozpočtové opatření OCR č. 11- školství - USNESENÍ č. 261/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Richard Nocar
RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Mgr. Tomáš Morawski      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 6/2
Rozpočtové opatření OCR č. 12 - školství - USNESENÍ č. 262/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Richard Nocar
RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Mgr. Tomáš Morawski      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 6/3
Rozpočtové opatření OCR č. 17 - navýšení příspěvku pro PO Knihovna KH - USNESENÍ č. 263/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Richard Nocar
RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Mgr. Tomáš Morawski      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 8/1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce č. 1/22 - USNESENÍ č. 264/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 8/2
Zásady FRB - USNESENÍ č. 265/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 40/2
Různé - záměr zřízení Osadních výborů - USNESENÍ č. 266/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová Mgr. Patricie Koubská
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar
RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2022 » 15. listopadu 2022

Nahoru