15. března 2022

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 15.03.2022Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - stažení bodu č. 4/10 - USNESENÍ č. 24/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Mgr. Bc. Dana Vepřková  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 4/4
Prodej a odkup pozemků, pacht pozemků (p.Schwarzenberg, Vinné sklepy) - USNESENÍ č. 25/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík  Kateřina Špalková  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 2/1
Zápis z jednání Finančního výbor - USNESENÍ č. 26/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2/2
Konečné úpravy rozpočtu 2021 - USNESENÍ č. 27/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2/3
Smlouva o poskytnutí dobročinné pomoci - USNESENÍ č. 28/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2/4
Rozpočtové opatření EKO č.3 - zapojení zůstatku - protinávrh Ing. Havlíčka
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 3
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Milan Krčík
Mgr. Karel Ptáček  Martin Suchánek Ing. Josef Treml  


   Proti:

 Josef Kraus Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2/4
Rozpočtové opatření EKO č.3 - zapojení zůstatku - USNESENÍ č. 29/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 3
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Proti:

 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík  


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Karel Ptáček  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/1
Zápis OsV Kaňk - USNESENÍ č. 30/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/2
Navýšení přídělu do Sociálního fondu - USNESENÍ č. 31/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Josef Treml  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/3
Rozpočtové opatření OZO č. 4/22 - USNESENÍ č. 32/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/4
Změna předsedy OsV Hlouška - USNESENÍ č. 33/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 30/1
Odložený zápis OsV Vnitřní město - USNESENÍ č.34/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Mgr. Štěpán Drtina      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4/2
Přijetí daru - části pozemku v k. ú. KH (p. Hubička) - USNESENÍ č. 35/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4/3
Směna pozemků a jejich částí v k. ú. KH (pí Štolbová) - USNESENÍ č. 36/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

 Milan Krčík      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4/5
Prodej bytové jednotky č. 26, Nádražní č. p. 576 - USNESENÍ č. 37/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Proti:

 Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4/6
Prodej pozemků v Malíně (p. Koděra, manž. Malimánkovi) - USNESENÍ č. 38/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík  Kateřina Špalková    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4/7
Prodej části pozemku v Poličanech (manž. Zemanovi) - USNESENÍ č. 39/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba    


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík  Kateřina Špalková    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/8
Vyhodnocení VŘ č. M1/22 (prodej pozemků v KH)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 0
Proti: 2
Zdrželo se: 22
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Proti:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Josef Treml    


   Zdrželo se:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/9
Odkup části pozemku v k. ú. Neškaredice (pí Kotroušová, VHS) - USNESENÍ č. 40/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/11
Nabídka na odkup podílu 1/24 na pozemcích v k.ú. Neškaredice a pozemku v k.ú.Polipsy - USNESENÍ č. 41/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/12
Prodloužení termínu plnění usnesení ZM č. 170/21 - USNESENÍ č. 42/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/13
Rozpočtové opatření OSM č.2, návrhy VPS - USNESENÍ č. 43/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/14
STAŽEN
Hlasování o stažení materiálu č. 4/14
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/15
Memorandum o spolupráci - odpady - USNESENÍ č. 44/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Tomáš Gryč      


   Zdrželo se:

 Jana Buřičová  Martin Suchánek  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/16
OZV č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - USNESENÍ č. 45/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý  Martin Suchánek
 Kateřina Špalková      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 6/1
VPS o poskytnutí dotace ­ Calendarium Cuthna - kultura - USNESENÍ č. 46/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 6/2
Dotační program VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY - rozdělení finančních prostředků - USNESENÍ č. 47/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík    


   Nehlasovalo:

 Jana Buřičová      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 6/3
Navýšení dotace na provoz centra Mozaika na Kaňku - USNESENÍ č. 48/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6/4
Žádost o navýšení dotace pro Nadace Kutná Hora - památka UNESCO - USNESENÍ č. 49/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík  


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/5
Rozpočtové opatření OCR Orj 2047 školství - č. 2 - USNESENÍ č. 50/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/6
Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace ­ změny zřizovací listiny - protinávrh Dr. Šance
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 3
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 3
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Proti:

Mgr. Štěpán Drtina  Martin Hlavatý  Kateřina Špalková  


   Zdrželo se:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek
RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček  Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Treml      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Milan Krčík Ing. Tomáš Pilc  


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/6
Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace ­ změny zřizovací listiny - protinávrh Dr. Havlovice
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 3
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Proti:

Mgr. Štěpán Drtina  Martin Hlavatý  Kateřina Špalková  


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek
RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/6
Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace ­ změny zřizovací listiny - USNESENÍ č. 51/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 7/1
Rozdělení dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na soc. účely pro rok 2022 - USNESENÍ č. 52/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 7/2
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2022 - 2024 - USNESENÍ č. 53/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 7/3
Veřejnoprávní smlouva - Nemocnice Kutná Hora - USNESENÍ č. 54/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Proti:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 7/4
Žádost DDŠ Býchory- nájemné - USNESENÍ č. 55/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 7/5
Investice do obnovy městských bytů - USNESENÍ č. 56/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 8/1
Smlouva o spolupráci - Lekkerland
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 4
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr


   Proti:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Kateřina Špalková


   Zdrželo se:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Mgr. Karel Ptáček
 Martin Suchánek Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 8/1
Návrh Ing. Jiráska - zpracovat návrh Zásad pro spolupráci s investory - USNESENÍ č. 57/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 4
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora  


   Proti:

Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 8/2
Vydání Změny č. 1 Územního plánu Kutná Hora
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 17
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr


   Zdrželo se:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 8/3
Pořízení Změny č. 2 Územního plánu Kutná Hora zkráceným postupem - USNESENÍ č. 58/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Milan Krčík Ing. Josef Treml    


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 8/4
Návrh na rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2022 (VŘ č. I) - USNESENÍ č. 59/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 9/1
Rozpočtové opatření OPP č. 1 - USNESENÍ č. 60/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek      


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 9/2
Rozpočtové opatření OPP č. 2 - USNESENÍ č. 61/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 11/1
Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku VS k provozování MHD - USNESENÍ č. 62/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 14/1
Zápisy z kontrolního výboru - USNESENÍ č. 63/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová Ing. Kateřina Daczická Mgr. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová RNDr. Ivo Šanc, CSc.    
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2022 » 15. března 2022

Nahoru