14. září 2021

Výsledky hlasování

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 14.09.2021Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -  USNESENÍ č. 146/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík  Martin Suchánek  Václav VeselýČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: 2/01
Zápis z jednání Finančního výboru - USNESENÍ č. 147/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Martin Suchánek      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 2/02
Návrh na odpis pohledávek - USNESENÍ č. 148/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Proti:

 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik Ing. Josef Treml  Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3/01
Volba přísedící okresního soudu - USNESENÍ č. 149/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/02
Zápisy a změny Osadních výborů - USNESENÍ č. 150/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/03
Návrh na podání přihlášky „Evropské hlavní město kultury v roce 2028“
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 3
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
Mgr. Karel Ptáček Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková      


   Proti:

 Tomáš Gryč  Martin Hlavatý  Martin Suchánek  


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/04
Projekt města Otrokovice - komunikace s veřejností - USNESENÍ č. 151/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek RNDr. Robert Otruba
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc  Martin Suchánek  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/06
Návrh Ing. Jiráska zpacovat investiční akce na dopravní aktivity - USNESENÍ č. 152/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Milan Krčík RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček
 Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik Ing. Jiří Kukla Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OSM č. 8/21 - USNESENÍ č. 153/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4/02
Darování části pozemku v k.ú. Kaňk (TJ Sokol Kaňk, z.s.) - USNESENÍ č. 154/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 4/03
Prodej bytových jednotek (Benešova 647,648,649) - USNESENÍ č. 155/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4/04
Vyhodnocení VŘ č. M4/21 prodej pozemků v k.ú. Útěšenovice - USNESENÍ č. 156/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Vít Šnajdr      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4/05
Prodej částí pozemků v k.ú. KH (ulice Pod Tratí) - USNESENÍ č. 157/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4/06
Prodej částí pozemků v k.ú. KH (man. Cafourkovi) - USNESENÍ č. 158/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4/07
Prodej části pozemku v k.ú. KH (man. Bílkovi) - USNESENÍ č. 159/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4/08
Prodej části pozemku v k.ú. Malín (man. Černuškovi) - USNESENÍ č. 160/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Mgr. Štěpán Drtina Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4/09
Prodej části pozemku v k.ú. Malín (p. Zajíc) - USNESENÍ č. 161/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý  Martin Suchánek    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/10
Prodej pozemku v k.ú. Perštejnec (man. Havašovi) - USNESENÍ č. 162/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek      


   Nehlasovalo:

 Martin Suchánek      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/11
Obytný prostor u sv. Anny - USNESENÍ č. 163/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/12
Směna části pozemku za pozemky v k.ú. Černíny (p. Odehnal) - USNESENÍ č. 164/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Proti:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/13
Prodej části pozemku, přijetí daru části poz. v KH (p. Majoroš) - USNESENÍ č. 165/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek Mgr. Karel Ptáček  Kateřina Špalková Ing. Josef TremlČíslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/14
Prodej části pozemku v k.ú. Malín (Ing. Dupal) - protinávrh J. Krause
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 6
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Josef Viktora    


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek RNDr. Robert Otruba
 Martin Suchánek  Václav Veselý    


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

 Kateřina Špalková      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/14
Prodej části pozemku v k.ú. Malín (Ing. Dupal) - USNESENÍ č. 166/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Martin Hlavatý  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Tomáš Pilc  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/15
Prodej části pozemku v k.ú. K.Hora (manž. Bulandrovi) - USNESENÍ č. 167/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Proti:

 Tomáš Gryč      


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik Ing. Josef Treml    Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/16
Prodej pozemku v k.ú. Sedlec u KH (man. Šestákovi) - USNESENÍ č. 168/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček  Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Ing. Josef Treml  Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/17
Prodej pozemku v k.ú. KH (man. Líbalovi) - USNESENÍ č. 169/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml  Václav Veselý  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/18
Odkup částí pozemků v k.ú. KH (Mgr. Marečková) - USNESENÍ č. 170/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/19
Odkup podílů na pozemcích v k.ú. Nové Dvory u KH a Jakub - USNESENÍ č. 171/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/71
D1 - Sml. o budoucí sml.kupní ­ teplovody a stanice Benešova ul. - USNESENÍ č. 172/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Suchánek      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/72
Kupní smlouva ­ České radiokomunikace a.s., rozpočtové opatření 9/21 - USNESENÍ č. 173/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/73
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 10/21 - USNESENÍ č. 174/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc  Martin Suchánek  Václav Veselý  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/74
Prodloužení termínu plnění usnesení ZM č. 94/21 - USNESENÍ č. 175/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 33
Číslo bodu: 5/01
Přijetí dotace na akci: „Kutná Hora, Karlov - chodník pro pěší“ - USNESENÍ č. 176/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 5/02
Rozpočtové opatření INV č. 12 - USNESENÍ č. 177/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6/01
OZV o stanovení školských obvodů spádových základních a mateřských škol - USNESENÍ č. 178/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 36
Číslo bodu: 7/01
Žádost Povídej, z. s. ­ krizová pomoc - USNESENÍ č. 179/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 37
Číslo bodu: 8/01
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ - USNESENÍ č. 180/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 38
Číslo bodu: 9/01
Program regenerace MPR a MPZ MK ­ nové rozdělení dotace - USNESENÍ č. 181/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 39
Číslo bodu: 11/01
Sml. o spolupráci při zajišťování a spolufinanc. dopravní obslužnosti - USNESENÍ č. 182/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
 Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 40
Číslo bodu: 11/02
Dodatek č. 17 ke smlouvě veřejné linkové dopravy v systému PID (č. 381) - USNESENÍ č. 183/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic      Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 14/01
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 09/2021 - USNESENÍ č. 184/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  Martin Suchánek Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 3/05
Návrh na odvolání člena Kontrolního výboru ZM - protinávrh MUDr. Havlovice -
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Proti:

 Martin Suchánek  Václav Veselý    


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml      Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 3/05
Návrh na odvolání člena Kontrolního výboru ZM
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 1
Proti: 11
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 2
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus      


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček  Martin Suchánek
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Ing. Tomáš Pilc    
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2021 » 14. září 2021

Nahoru