14. prosince 2021

Výsledky hlasování

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 14. 12. 2021

Číslo hlasování: 1

Číslo bodu: 1.1.
Schválení programu - USNESENÍ č. 207/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro:

Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Josef Kraus, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Ing. Josef Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková , Soňa Žáčková Ing. Josef Viktora 

Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek

 

Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3/01
Termíny jednání RM a ZM Kutná Hora na rok 2022 - USNESENÍ č. 208/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro:

Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Ing. Josef Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková , Soňa Žáčková Ing. Josef Viktora 

Nehlasoval:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.,

 

Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 3/02
Zápisy a změny Osadních výborů - USNESENÍ č. 209/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

Pro:

Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Ing. Josef Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková , Soňa Žáčková Ing. Josef Viktora

 

Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3/03
Žádost o 30% fin. spoluúčast - obnova stadionu Olympia v r. 2022 – 2024
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 1
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

Pro:

Jana Buřičová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Kateřina Špalková, Ing. Josef Treml, Soňa Žáčková

Proti:

Martin Hlavatý,

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik, Josef Kraus, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora

Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/04
Zpráva k činnosti spolku Otevřená města, z.s. - USNESENÍ č. 210/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:

Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Ing. Josef Treml, Mgr. Bc. Dana Vepřková , Soňa Žáčková Ing. Josef Viktora 

Zdržel se:

Mgr. Štěpán Drtina 

 

Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/05
Jednací řád Zastupitelstva města Kutná Hora) – protinávrh M. Suchánka

Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 1
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Protinávrh nebyl přijat.

Pro:

Jana Buřičová, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Milan Krčík, Martin Suchánek, Kateřina Špalková, Ing. Josef Treml,

Proti:
Mgr. Bc. Vít Šnajdr,

Zdržel se:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Jozef Králik, Josef Kraus, RNDr. Robert Otruba, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, RNDr. Ivo Šanc, CSc.,  Mgr. Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková

Nehlasoval:
Ing. Tomáš Pilc 

 

Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/05
Jednací řád Zastupitelstva města Kutná Hora) - USNESENÍ č. 211/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, , Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Jozef Králik, Josef Kraus, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  RNDr., Ivo Šanc, CSc Mgr. Bc. Vít Šnajdr,  Mgr. Bc. Dana Vepřková , Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

Zdržel se:
Jana Buřičová, Tomáš Gryč, Ing. Zdeněk Jirásek, Martin Suchánek, Kateřina Špalková, Ing. Josef Treml

Nehlasoval:
Mgr. Karel Ptáček 

 

Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/06
Parkování v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 212/21
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, Martin Suchánek, Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Ing. Josef Treml,  

Zdrželo se:
Ing. Tomáš Pilc, MUDr. Bohuslav Procházka, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková 

 

Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/07
Změna členství Kontrolního výboru - USNESENÍ č. 213/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA,  Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík,  RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Ing. Josef Treml,  MUDr. Bohuslav Procházka, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková

Zdržel se:
MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý

Nehlasoval:
Martin Suchánek

 

Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/08
Oznámení o vzdání se funkce přísedící soudu - USNESENÍ č. 214/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA,  MUDr. Jan Havlovic, Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík,  RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, , Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, Ing. Josef Treml,  MUDr. Bohuslav Procházka, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková

Nehlasoval:
Martin Suchánek 

 

Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OSM č. 15; návrh na uzavření VPS - USNESENÍ č. 215/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA,  Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková,  MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková

Proti:
Martin Hlavatý

Zdržel se:
Milan Krčík,  Ing. Josef Treml, Lenka Frankovicová, Ing. Zdeněk Jirásek

Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4/02
Prodej pozemků v Kutné Hoře formou výběrového řízení - USNESENÍ č. 216/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík,  RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková    

 

Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4/03
Splátkový kalendář kup.ceny- nem.věci v k.ú. Kaňk (p. Novák) - USNESENÍ č. 217/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková   

Zdržel se:
Ing. Zdeněk Jirásek 

 

Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4/04
Prodej pozemku v k.ú. KH (manželé Šaurovi) - USNESENÍ č. 218/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík,  RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková    

 

Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4/05
Inf. zpráva – prac. skupina- dům č.p. 379, Palackého nám. - USNESENÍ č. 219/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík,
RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková    

 

Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4/06
Prodej domu č.p. 379 , Palackého nám. KH (RK stavební s.r.o.) - USNESENÍ č. 220/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 22
Proti:1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý,  Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková   

Proti:
Ing. Zdeněk Jirásek

Zdržel se:,
Kateřina Špalková, Ing. Tomáš Pilc,

 


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4/07
Prodej pozemku neo jeho části v k.ú. Kaňk (manž.Špírovi) - USNESENÍ č. 221/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková    

 

Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/08
Prodej pozemku nebo jeho části v k.ú. Kaňk (p. Novák) - USNESENÍ č. 222/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková    

 

Číslo hlasování: 19

Číslo bodu: 4/09
Stanovisko právníka k řádnému plnění podmínek smluv - USNESENÍ č. 223/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková,  Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková   

Nehlasoval:
MUDr. Bohuslav Procházka

 

Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/10
Prodloužení usnesení ZM - USNESENÍ č. 224/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.
Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková,  Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková   

Nehlasoval:
MUDr. Bohuslav Procházka 

 

Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/11
Odkoupení pozemků v k.ú. Sedlec u KH (TJ Viktoria Sedlec) - USNESENÍ č. 225/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA,  Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková    

Zdržel se:
Martin Hlavatý 

 

Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/71
Pojmenování ulice v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 226/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková   

 

 

Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 5/01
Přijetí dotace na akci „Obnova rybníka Lorčák“ - USNESENÍ č. 227/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková   

Nehlasoval:
Josef Kraus

 

 

Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 8/01
Dodatek ke smlouvě z FRB - USNESENÍ č. 228/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen. 

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková   

Nehlasoval:
Josef Kraus

 

 

Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 8/02
Inf. zpráva FRB 2021 Vyhlášení výběrového řízení v roce 2022 - USNESENÍ č. 229/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, Ing. Tomáš Pilc, RNDr. Robert Otruba, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková    

 

Číslo hlasování: 26

Číslo bodu: 8/05
Zpracování územní studie v ploše vymezené Změnou č. 1 ÚP KH - USNESENÍ č. 230/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková    

Proti:

Mgr. Bc. Vít Šnajdr, 

Zdrželo se:

Mgr. Štěpán Drtina, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc,   

Nehlasoval:

Mgr. Bc. Silvia Doušová 

 

Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 8/04
Seznam podnětů pro Změnu č. 2 Územního plánu Kutná Hora - USNESENÍ č. 231/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková             

 

 

Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 10/01

Čerpání a užití sociálního fondu na rok 2022 - USNESENÍ č. 232/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA,  Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková    

Zdržel se:

Martin Hlavatý 

 

Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 11/01
Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti - USNESENÍ č. 233/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková                          

 

Číslo hlasování: 30

Číslo bodu: 14/01
Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 9. 11. 2021 - USNESENÍ č. 234/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková    

Nehlasoval:
Kateřina Špalková 

 

Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 2/01
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 235/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík,  RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková    

 

Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 2/02
Rozpočet Města na rok 2022 - USNESENÍ č. 236/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 14
Proti: 7
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, MUDr. Jan Havlovic,  Josef Kraus, Ing. Jozef Králik,  RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, MUDr. Bohuslav Procházka, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková   

Proti:

Jana Buřičová, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Milan Krčík, Martin Suchánek, Kateřina Špalková 

Zdržel se:

Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Mgr. Karel Ptáček, Ing. Josef Treml,   

 

 

Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 2/03
Střednědobý výhled rozpočtu Města 2023 – 2024 - USNESENÍ č. 237/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 14
Proti: 2
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.
Pro:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, MUDr. Jan Havlovic, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik,  RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, MUDr. Bohuslav Procházka, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková    

Proti:

Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek 

Zdržel se:

Jana Buřičová, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Milan Krčík,  Mgr. Karel Ptáček, Martin Suchánek,  Kateřina Špalková, Ing. Josef Treml

 

 

Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 2/04
Závěrečné úpravy rozpočtu - USNESENÍ č. 238/21
Zastupitelé města hlasovali následovně
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:
Jana Buřičová, Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Štěpán Drtina, Lenka Frankovicová, Tomáš Gryč, MUDr. Jan Havlovic, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Martin Hlavatý, Ing. Zdeněk Jirásek, Josef Kraus, Ing. Jozef Králik, Milan Krčík, RNDr. Robert Otruba, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA,  Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Kateřina Špalková, MUDr. Bohuslav Procházka, Martin Suchánek,  Ing. Josef Treml,  Bc. Dana Vepřková, Ing. Josef Viktora, Soňa Žáčková    

Nehlasoval:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.          

                       

           

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2021 » 14. prosince 2021

Nahoru