14. května 2019

Výsledky hlasování

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 14.05.2019



Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - protinávrh - stažení bodu č. 1/03
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 7
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jiří Kukla
Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

 Milan Krčík RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA      



Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění bodu č.1/05, předřazení bodu 6/50 a 3/15-16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý  Soňa Žáčková  


   Proti:

Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic    


   Zdrželo se:

Ing. Josef Viktora      



Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    



Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: III.a)
Informace ke Kutnohorské nemocnici - Usnesení č. 56/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    



Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 6/50
Změny Zakladatelské listiny společnosti KH TEBIS s.r.o. - protinávrh M. Starého
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 12
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček
Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla Mgr. Bc. Vít Šnajdr    



Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 6/50
Změny Zakladatelské listiny společnosti KH TEBIS s.r.o. - protinávrh T. Havlíčka
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 7
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček
Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  



Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 6/50
Změny Zakladatelské listiny společnosti KH TEBIS s.r.o. - USNESENÍ č. 57/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 9
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík
Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
 Václav Veselý      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý  



Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/01
Zápisy osadních výborů - USNESENÍ č. 58/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    



Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/02
Vstup do spolku Partnerství pro městskou mobilitu. z.s. - USNESENÍ č. 59/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Martin Hlavatý  Milan Krčík  



Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1/03
Žádost basketbal. akademie GBA - využití sportovní haly Klimeška - protinávrh o odložení
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 5
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková    


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová  Tomáš Gryč Bc. Martin Starý  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka  Kateřina Špalková  



Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1/04
Návrh člena ZM p. Krause- Podnět kontrolnímu výboru - protinávrh Mgr. Doušové
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 3
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý  Soňa Žáčková    


   Proti:

 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Kateřina Špalková  


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Josef Viktora      



Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1/04
Návrh člena ZM p. Krause- Podnět kontrolnímu výboru - USNESENÍ č. 60/19 návrh p. Krause
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Bc. Martin Starý



Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 1/04
Návrh člena ZM Podnět kontrolnímu výboru - USNESENÍ č. 61/19 návrh Bc. Starého
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      



Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 1/05
Zřízení Osadního výboru Třešňovka - USNESENÍ č. 62/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý      



Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2/01
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31. 3. 2019 - USNESENÍ č. 63/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý    



Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2/02
Obnovení kontokorentního úvěru - USNESENÍ č. 64/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý    



Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 2/03
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 65/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Soňa Žáčková  



Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/01
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM) - USNESENÍ č. 66/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina      



Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/02
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM) - USNESENÍ č. 67/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina RNDr. Ivo Šanc, CSc.    



Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/03
Směna částí pozemků v k.ú. Kutná Hora (MKH x Dusbabovi, Zimová) - USNESENÍ č. 68/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina RNDr. Ivo Šanc, CSc.    



Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/04
Směna částí pozemků v k.ú. Kutná Hora (MKH x Pekárková, Pospíšilová) - USNESENÍ č. 69/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina RNDr. Ivo Šanc, CSc.    



Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/05
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Líbal) - USNESENÍ č. 70/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina RNDr. Ivo Šanc, CSc.    



Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/06
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Plesník) - USNESENÍ č. 71/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina RNDr. Ivo Šanc, CSc.    



Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/07
Prodej části pozemku v k.ú. Zhoř u Červ. Janovic (manž. Pospíšilovi) - USNESENÍ č. 72/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Martin Hlavatý    


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina RNDr. Ivo Šanc, CSc.    



Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/08
Prodej části pozemku v k.ú. Poličany (pí Havlíčková) - USNESENÍ č. 73/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 3
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková  



Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/09
Prodej stavby vodárenského domku a dvou studní v k.ú. Neškaredice - USNESENÍ č. 74/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková  



Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/10
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (SVJ Družební 602) - USNESENÍ č. 75/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 3
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Milan Krčík Ing. Josef Treml    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Josef Kraus RNDr. Ivo Šanc, CSc.  



Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/11
Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (FP Majetková a.s.) - USNESENÍ č. 76/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      



Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/12
Odkup pozemků v k.ú. Perštejnec (Farma Duha, s.r.o.) - USNESENÍ č. 77/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      



Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 3/13
Nevyužití předkupního práva na id. 1/9 pozemků v k.ú. Miskovice - USNESENÍ č. 78/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Ing. Josef Treml    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      



Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 3/14
Změna katastrální hranice mezi k.ú. Bylany a k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 79/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý RNDr. Ivo Šanc, CSc.    



Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 5 - USNESENÍ č. 80/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      



Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/02
Návrh na udělení Čestného občanství města Kutná Hora - USNESENÍ č. 81/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      



Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/03
Uzavření VPS (p. Sádlo) - USNESENÍ č. 82/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.    



Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/04
Uzavření VPS (EGUS INVEST a.s.) - USNESENÍ č. 83/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      



Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/05
Uzavření VPS (manž. Grenarovi) - USNESENÍ č. 84/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.    



Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 4/06
Uzavření VPS (p. Dáňa) - USNESENÍ č. 85/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.    



Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 4/07
Uzavření VPS (manž. Hegerovi) - USNESENÍ č. 86/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek RNDr. Ivo Šanc, CSc.  



Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 4/08
Uzavření VPS (manž. Končičtí) - USNESENÍ č. 87/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Mgr. Bc. Dana Vepřková  



Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 4/09
Uzavření VPS (p. Černý) - USNESENÍ č. 88/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Tomáš Pilc Mgr. Bc. Dana Vepřková



Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 4/10
Uzavření VPS (p. Cón) - USNESENÍ č. 89/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 5
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Tomáš Pilc
Mgr. Bc. Dana Vepřková      



Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 4/11
Uzavření VPS (p. Kolář) - USNESENÍ č. 90/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Tomáš Pilc Mgr. Bc. Dana Vepřková



Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 4/12
Uzavření VPS (pí. Jarošová) - USNESENÍ č. 91/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Tomáš Pilc Mgr. Bc. Dana Vepřková



Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 4/13
Uzavření VPS (manž. Tihelkovi) - USNESENÍ č. 92/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Tomáš Pilc Mgr. Bc. Dana Vepřková



Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 4/14
Uzavření VPS (pí. Dlouhá) - USNESENÍ č. 93/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Tomáš Pilc Mgr. Bc. Dana Vepřková



Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 4/15
Uzavření VPS (Římskokatol. farnost ­ arci. K. Hora) - USNESENÍ č. 94/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 4
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

Bc. Martin Starý      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Tomáš Pilc Mgr. Bc. Dana Vepřková



Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 4/16
Uzavření VPS (Římskokatol. farnost ­ arci. K. Hora) - USNESENÍ č. 95/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Bc. Martin Starý      


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA    



Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 4/17
Uzavření VPS (Římskokatol. farnost K.H.- Sedlec) - USNESENÍ č. 96/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Bc. Martin Starý      


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA    



Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 4/18
Uzavření VPS (Římskokatol. farnost K.H.- Sedlec) - USNESENÍ č. 97/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Bc. Martin Starý      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA      



Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 4/19
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 8 a uzavření VPS - USNESENÍ č. 98/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    



Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 4/20
Roční monitorovací zpráva UNESCO za rok 2018 - USNESENÍ č. 99/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Václav Veselý    


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      



Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 4/21
Uzavření VPS (pí. Pozemská) - USNESENÍ č. 100/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Milan Krčík  



Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 4/22
Uzavření VPS (p. Pospíšil) - USNESENÍ č. 101/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      



Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 4/23
Uzavření VPS (JE plus EM 2016, s.r.o.) - USNESENÍ č. 102/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík    



Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: 5/01
Informace o průběhu pořizování Územního plánu Kutná Hora - USNESENÍ č. 103/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Dana Vepřková



Číslo hlasování: 56
Číslo bodu: 6/01
Příspěvek na spoluúčast k dotaci na rekonstrukci fotbal. hřiště Lorec - USNESENÍ č. 104/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      



Číslo hlasování: 57
Číslo bodu: 7/01
Poskytnutí finanční podpory organizaci Linka bezpečí, z. s. - USNESENÍ č. 105/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA Mgr. Karel Ptáček    



Číslo hlasování: 58
Číslo bodu: 8/01
Zápis Kontrolního výboru ZM - USNESENÍ č. 106/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      



Číslo hlasování: 59
Číslo bodu: 8/02
OZV Města Kutná Hora č. 02/2019 (o nočním klidu) - USNESENÍ č. 107/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Proti:

 Martin Hlavatý      



Číslo hlasování: 60
Číslo bodu: 8/03
Úplné znění zřizovacích listin PO zřízených Městem Kutná Hora - USNESENÍ č. 108/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml      



Číslo hlasování: 61
Číslo bodu: VI.
K dopravnímu generelu a obchvatu města - USNESENÍ č. 109/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Dana Vepřková      


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Treml      
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2019 » 14. května 2019

Nahoru