14. března 2023

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zasedání zastupitelstva města, dne 14.03.2023



Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - protinávrh V. Šnajdra bez 4/9
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 9
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera Mgr. Patricie Koubská
 Richard Nocar  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr


   Proti:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
 Ladislav Pilař  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
RNDr. Robert Otruba Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - USNESENÍ č. 27/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 3
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Petr Geřábek
MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Proti:

Bc. Tomáš Fišera Mgr. Patricie Koubská  Richard Nocar  


   Zdrželo se:

Mgr. Silvia Doušová      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 2/1
Zápis z jednání Finančního výboru - USNESENÍ č. 28/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2/2
Posílení rozpočtové rezervy - Protinávrh M. Suchánka, MBA
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 4
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Petr Geřábek Mgr. Patricie Koubská
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická  Ladislav Pilař  Jakub Skyva PhDr. Monika Válková


   Zdrželo se:

 Zdeněk Bartl Bc. Tomáš Fišera MUDr. Jan Havlovic PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2/2
Posílení rozpočtové rezervy - Protinávrh RNDr. Šance
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 5
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek
Mgr. Patricie Koubská  Richard Nocar  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Vít Šnajdr      


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická  Ladislav Pilař  Jakub Skyva  Kateřina Špalková
PhDr. Monika Válková      


   Zdrželo se:

 Zdeněk Bartl Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková RNDr. Robert Otruba Mgr. Lukáš Seifert
Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2/2
Posílení rozpočtové rezervy - USNESENÍ č. 29/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková RNDr. Robert Otruba
 Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Proti:

MUDr. Petr Geřábek Mgr. Patricie Koubská    


   Zdrželo se:

Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera  Richard Nocar
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2/3
Dodatek č. 3 k VPS Knihovna Kutná Hora - USNESENÍ č. 30/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/1
Kontrola plnění usnesení ke dni ZM - USNESENÍ č. 31/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/2
Osadní výbory ZM - doplnění - USNESENÍ č. 32/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/3
Zápis OsV Malín ze dne 6.2.2023 - USNESENÍ č. 33/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 4/1
Uzavření dodatků ke smlouvám se spol. Luxury Home - GAMMA, s. r. o. - USNESENÍ č. 34/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová  Martin Suchánek, MBA    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4/2
Prodej stavby TS vč. technologie (ČEZ Distribuce, a.s.) - USNESENÍ č. 35/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4/3
Prodej pozemku v k. ú. KH (man. Podolákovi) - USNESENÍ č. 36/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4/4
Prodej pozemku v k. ú. Opatovice I (man. Blažkovi) - USNESENÍ č. 37/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4/5
Prodej pozemku v k. ú. Opatovice I (pí Truhlářová) - USNESENÍ č. 38/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4/6
Prodej části pozemku v Poličanech (pí Tvrdíková) - USNESENÍ č. 39/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Richard Nocar      


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4/7
Prodej části pozemku v k. ú. Sedlec u KH (p. Vnuk) - USNESENÍ č. 40/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/8
Prodej pozemku v k.ú. Malín (p. Soukup, manž. Krupičkovi) - USNESENÍ č. 41/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová  Jakub Skyva    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/9
Odkup pozemků v k. ú. Sedlec u KH (S-FIRMA, s. r. o.) - Protinávrh Mgr. Šnajdra - odložení materiálu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/10
Statut Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství-změna - USNESENÍ č. 42/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová  Martin Suchánek, MBA    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/11
Kupní smlouva-Luxury Home GAMMA,s.r.o.-teplovod - USNESENÍ č. 43/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová  Martin Suchánek, MBA    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/12
Smlouva o budoucí kupní smlouvě UCED Bio-SOŠ a SOU řemesel - Protinávrh M. Suchánka, MBA - USNESENÍ č. 44/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Richard Nocar
RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Mgr. Silvia Doušová  Jakub Skyva    


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/13
Dotační program - registrovaná mládež - SPORT 2023 - USNESENÍ č. 45/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

RNDr. Robert Otruba      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/14
Zelenkova vila - využití - USNESENÍ č. 46/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Štěpán Drtina Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Richard Nocar  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

MUDr. Petr Geřábek Mgr. Patricie Koubská RNDr. Robert Otruba  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


   Nehlasovalo:

Mgr. Silvia Doušová      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 6/1
Žádost o partnerství měst - USNESENÍ č. 47/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba
 Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Mgr. Patricie Koubská  Martin Suchánek, MBA    


   Nehlasovalo:

MUDr. Petr Geřábek      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 6/2
GFJ - návrh na finanční pokrytí žádosti o dotaci / RO OCR OrJ 2040 č. 2
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA
Mgr. Patricie Koubská RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml


   Proti:

Bc. Miroslava Hebrová      


   Zdrželo se:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická MUDr. Jan Havlovic PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Richard Nocar  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 6/3
OZV o stanovení školských obvodů spádových ZŠ a MŠ - USNESENÍ č. 48/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 7/1
Rozpočtové opatření OSZ č. 4 - USNESENÍ č. 49/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 7/2
Financování Pečovatelské služby na základě smlouvy o pověření - USNESENÍ č. 50/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 7/3
Rozdělení dotací pro rok 2023 - registrované sociální služby a dlouhodobé aktivity - USNESENÍ č. 51/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 8/1
Informativní zpráva - Změna č. 1 Územního plánu Kutná Hora - USNESENÍ č. 52/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 8/2
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčku FRB č. 4/20 - USNESENÍ č. 53/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 8/3
Návrh na rozdělení fin. prostředků z FRB 2023 (VŘ) - USNESENÍ č. 54/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 9/1
Rozpočtové opatření 09 PAM č. 2 - USNESENÍ č. 55/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Richard Nocar
 Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Mgr. Patricie Koubská      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 9/2
Rozdělení finančních prostředků z FRM pro rok 2023 - USNESENÍ č. 56/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 11/1
Započetí kroků k výstavbě nového terminálu veřejné dopravy - USNESENÍ č. 57/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 14/1
Zápis z 2. zasedání kontrolního výboru ZM ze dne 14.02.2023 - USNESENÍ č. 58/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Richard Nocar
 Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Mgr. Patricie Koubská      


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 14/2
Obecně závazná vyhláška - zákaz konzumace alkoholických nápojů - USNESENÍ č. 59/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 14/3
Obecně závazná vyhláška - noční klid - USNESENÍ č. 60/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 40/2
Různé - návrh Mgr. V. Šnajdra pověřit starostu uspořádat veřejnou prezentaci k terminálu MHD - Usnesení č. 61/23
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Petr Geřábek Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Richard Nocar  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2023 » 14. března 2023

Nahoru